Đăng vào

KỸ THUẬT CHĂM SÓC VÀ XỬ LÝ RA HOA CHO NHÃN

Để khai thác hết tiềm năng kinh tế của cây nhãn cần phải có những biện pháp chăm sóc thích hợp để nhãn cho năng suất cao và chất lượng tốt. Hàng năm cây nhãn cần một lượng dinh dưỡng khá lớn tập trung cho việc ra hoa và nuôi quả. Trong đó dinh dưỡng cung cấp giai đoạn sau thu hoạch để tạo lại bộ lá hoàn chỉnh là rất cần thiết, vì nếu số cơi đọt không đảm bảo từ 3-4 cơi thì hiệu quả xử lý ra hoa sẽ kém hiệu quả. KỸ THUẬT CHĂM SÓC VÀ XỬ LÝ RA HOA CHO NHÃN


 

Đồng bằng sông Cửu Long ngoài là vựa lúa lớn nhất nước còn là xứ sở của cây ăn trái, trong đó nhãn là loại cây được nhiều tỉnh trồng nhất và cũng xuất hiện một số giống nhãn quý có giá trị kinh tế rất cao. Để khai thác hết tiềm năng kinh tế của cây nhãn cần phải có những biện pháp chăm sóc thích hợp để nhãn cho năng suất cao và chất lượng tốt. Hàng năm cây nhãn cần một lượng dinh dưỡng khá lớn tập trung cho việc ra hoa và nuôi quả. Trong đó dinh dưỡng cung cấp giai đoạn sau thu hoạch để tạo lại bộ lá hoàn chỉnh là rất cần thiết, vì nếu số cơi đọt không đảm bảo từ 3-4 cơi thì hiệu quả xử lý ra hoa sẽ kém hiệu quả. Sau thời gian thử nghiệm và đánh giá chúng tôi đã tổng hợp theo các bước chăm sóc cho cây nhãn đạt hiệu quả như sau:
Giai đoạn sau khi thu hoạch:

 • Sau khi thu hoạch tiến hành cắt cành kể cả cành đã cho trái, cành không ra hoa mùa trước, cành bệnh, cành bị che khuất, giúp cây thông thoáng và tập trung kích thích chồi mới đồng đều, đồng lứa tuổi đọt.
 • Tưới Ultra Green giúp tăng pH đất (pH<4.5 phun liều 4 lít Ultra Green pha trong 200 lít nước; pH>4.5 phun liều 2 lít/200 lít phủ lên mặt liếp). Sau đó 1 tuần bón phân hữu cơ, giúp quá trình phục hồi rễ được an toàn, tạo cơ chất để giữ bón phân hóa học được hiệu quả hơn. Như trộn 7 kg Sitto-V Camix với 100 kg Uro-1 bón liều 300 gram/1 m đường kính tán cây; hoặc Farmers House 250g/cây/1m đường kính tán. Sau đó bón phân thúc ra đọt bằng phân bón có hàm lượng Đạm và Lân cao, giúp đọt xuất hiện đòng loạt, mập khỏe (tỉ lệ N:P:K=3:2:1) như Sitto Phat 27-12-8+TE liều 200-250 gram/1 m đường kính tán cây.
 • Kết hợp tưới nước định kỳ từ 1-2 ngày/lần giúp cây hấp thu phân bón tốt và nuôi chồi tốt hơn.
 • Để giúp chồi ra nhanh hơn và to khỏe, có thể phun qua lá bằng sản phẩm Sitto Fopro 30-10-10 kết hợp với AminoKyto (thần nông 888) hoặc Tincture Bioclean theo liều khuyến cáo và cần tạo được có ít nhất 2-3 cơi đọt. Kèm phun thuốc trừ sâu, bệnh, nhện để bảo vệ cơi đọt.

Sau khi ra đọt non:

 • Đối với cây nhãn Edol, cơi đọt quyết định xử lý ra hoa quan trọng nhất là cơi đọt thứ 3, khi cơi đọt thứ 3 lá kéo lụa cho phun Sitto Fomic PK 52-34 giúp mau già lá kết hợp với bón phân có Lân và Kali cao.
 • Sau đó 7-10 ngày tưới KClO3 theo liều khuyến cáo quanh tán (cào rễ trước tưới cho hiệu quả hơn), tưới xả thuốc 1 ngày/lần trong vòng 5-7 ngày. Lưu ý đến ẩm độ đất để quyết định tưới xả thuốc hay không.
 • Sau khoảng 10-12 ngày tưới KClO3 phun tạo mầm bằng Sitto Fopro 10-52-10 hoặc Sitto Fomic PK 52-34. Tiến hành cắt nước hoàn toàn, kiểm soát ẩm độ đất.
 • Sau khi phun tạo mầm được 12-15 ngày kích hoa bằng Sitto Fomic PK 52-34 kết hợp với Amine giúp nhãn nhú mầm mạnh hơn, tưới nước trở lại khi mầm hoa nhú 3-5 cm.

Giai đoạn ra hoa

 • Hoa nhú 3-5 cm, cho phun hỗn hợp Calcium Boron + Sitto Fopro 20-20-20 + Amine giúp kéo dài phát hoa, phát hoa to, hoa mập.
 • Khi hoa trổ đều và trước nở cho phun thêm Calcium Boron + Tincture Bioclean kết hợp với thuốc bệnh-sâu (thuốc sinh học giúp mát bông). Không phun bất cứ thuốc gì trong thời gian hoa nở để tránh tác động không mong muốn đến hạt phấn, ong thụ phấn gây ảnh hưởng quá trình thụ phấn, đậu trái.

Sau khi đậu trái và nuôi trái

 • Bón phân hữu cơ Uro-1 bón liều 300 gram/cây 1m đường kính tán; hoặc Farmers House 250g/cây 1m đường kính tán. Kết hợp với Sitto CNB giúp nuôi bông, tăng đậu trái và chống rụng hoa, rụng trái.
 • Sau 1-2 tháng sau khi đậu trái bón CP-One 15-5-20+TE liều 200-250 gram/cây 1m đường kính tán kết hợp với Humic Total/Fulvix để dưỡng rễ và nuôi trái non. (Trộn 1 kg Humic/500g Fulvix với 100 kg CP-One).
 • Sau khi đậu trái 2 tháng tiến hành tỉa trái, phun Gum-Boro 2 lần cách nhau 25-30 ngày kết hợp với Fopro 12-3-43 giúp dày cơm, trái tròn đều, to và ngọt. Dưới bón Fruit To (17-5-25+TE) hoặc CP-One liều 200-250gram/cây 1 m đường kính tán trước khi thu hoạch 1 tháng.

Quy trình tóm tắt chăm sóc và xử lý ra hoa cây nhãn
Tạo cơi đọt Xử lý ra hoa Tăng đậu trái Vào cơm Lớn trái
Ultra Green
Uro-1/Farmers House
Camix
Sitto Phat 27-12-8+TE
Fopro 30-10-10
Aminokyto/ Tincture Bioclean
Thuốc sâu
Fomic PK52-3
Tưới KClO3
Fopro 10-52-10
Amine

 
Calcium Boron
Amine
Fopro 20-20-20
Tincture Bioclean
Thuốc sâu
Uro-1/Farmers House
Sitto CNB
CP-One
Humic/Fulvix
Gum Boro

 
Gum Boro
Fopro 12-3-43
Fruit To

                                   
Phòng kỹ thuật Công ty TNHH Sitto Việt Nam