• SITTO-V CALCI-BO Cung cấp trung vi lượng Canxi (Ca), B (Bo) và một số ...
  • SITTO-V KẼM Cung cấp vi lượng Kẽm (Zn) và một số trung vi lượng ...
  • SITTO-V ĐỒNG Cung cấp vi lượng Đồng (Cu) và một số vi lượng thiết ...
© Copyright 2013 . All rights reserved
Design by Vitda.

CÔNG TY TNHH SITTO VIỆT NAM        

Số 4 đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai.
Điện thoại: (+84-028) 629.60.736 - 37
Hotline: (+84-028) 222.97.399
Email: sittovietnam@gmail.com
Người đại diện: Ông Theerapong Ritmak
Giấy chứng nhận đầu tư số: 472023000476, cấp ngày 4/4/2001
(chứng nhận thay đổi lần thứ năm ngày 30/6/2015)
do Ban Quản lý Các KCN Đồng Nai cấp.