• Urea N46TE Được áo hoạt chất N-KEEP giúp kéo dài thời gian cung cấp ...
Phân bón tiết kiệm Đạm
Urea N46TE
Được áo hoạt chất N-KEEP giúp kéo dài thời gian cung cấp đạm, cây trồng khỏe, xanh lâu, bền màu, tăng năng suất và tiết kiệm chi phí
-- Được bổ sung vi lượng Chelate giúp cây hấp thụ nhanh hơn.
-- Cây phát triển nhanh, màu xanh bền, cho năng suất cao.
Cây trồng
Giai đoạn bón
Loại phân bón sử dụng (kg/ha)
N46TE
Super lân
Kali
Cây lúa
  Bón thúc 1
  Bón thúc 2
  Bón thúc 3
  60
  80
  60
  100
  50
  50
  100
Cây lương thực
  Bón thúc 1
  Bón thúc 2
  160-200
  160
  250
  60
  100
Cây công nghiệp
  Thời kỳ kinh doanh
  Thời kỳ phục hồi
  340
  300-350
  600
  400-600
  270
  200-260
Cây rau ăn trái
  Sau trồng 15 ngày
  Cây bắt đầu ra hoa
   Giai đoạn nuôi trái
  160
  160
  140
  200
  60
  80
  100
Cây ra ăn lá và củ
  Các giai đoạn
  180
  200
  60
Cây trồng
Giai đoạn bón
Loại phân bón sử dụng (kg/cây)
N46TE
Super lân
Kali
Cây ăn trái
  Sau khi thu hoạch   trái
  Sau khi ra hoa
  Nuôi trái lớn
  0,3
  0,4
  0,6
  1,5
  0,4
  0,5
  0,6
© Copyright 2013 . All rights reserved
Design by Vitda.

CÔNG TY TNHH SITTO VIỆT NAM        

Số 4 đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai.
Điện thoại: (+84-028) 629.60.736 - 37
Hotline: (+84-028) 222.97.399
Email: sittovietnam@gmail.com
Người đại diện: Ông Theerapong Ritmak
Giấy chứng nhận đầu tư số: 472023000476, cấp ngày 4/4/2001
(chứng nhận thay đổi lần thứ năm ngày 30/6/2015)
do Ban Quản lý Các KCN Đồng Nai cấp.