Thông tin sản phẩm

SITTO FULVIX 100g (Thanh Long)


Giá: 0


Công dụng
  • - PHỤC HỒI RỄ NHANH.
  • - KÍCH THÍCH RA RỄ CỰC MẠNH.
  • - TĂNG SINH TRƯỞNG.
  • - GIẢI ĐỘC CHO CÂY BỊ ẢNH HƯỞNG THUỐC TRỪ SÂU VÀ THUỐC DIỆT CỎ.
Tài liệu
#

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


PHỤC HỒI RỄ NHANH - KÍCH THÍCH RA RỄ CỰC MẠNH - TĂNG SINH TRƯỞNG - GIẢI ĐỘC THUỐC TRỪ SÂU VÀ THUỐC DIỆT CỎ

1) CÂY THANH LONG:
- Sử dụng tất cả các giai đoạn: 20 g/bình 16 lít. Phun trực tiếp trên cành và dưới gốc. Có thể trộn chung phân NPK bón gốc

2) LÚA:
- Bón thúc 1: Phun trên lá (20-30 g/bình 25 lít); Bón gốc (1 kg/ha).

- Bón thúc 2: Phun trên lá (20-30 g/bình 25 lít); Bón gốc (1 kg/ha).

- Trước trổ bông: Phun trên lá (20-30 g/bình 25 lít); Bón gốc (1 kg/ha).

3) CÂY ĂN TRÁI

- Giai đoạn dưỡng cây: Phun trên lá (20-30 g/bình 25 lít); Bón gốc (1 kg/ha).

- Giai đoạn nuôi trái: Phun trên lá (20-30 g/bình 25 lít); Bón gốc (1 kg/ha).

4) RAU MÀU

- Sử dụng tất cả các giai đoạn: Phun trên lá (20-30 g/bình 25 lít); Bón gốc (1 kg/ha).

* Lưu ý: Độ hòa tan 100% nên sử dụng được trong hệ thống tưới nhỏ giọt.

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor