Thông tin sản phẩm

SITTO PHAT 25-5-15+TE


Giá: 0


Công dụng
  • Tăng sản lượng mủ và độ mủ cho cây cao su.
  • Phù hợp cho các loại cây trồng nuôi trái, củ và hạt.
  • Giúp cây trồng phát triển thân, lá, củ, hạt và quả.
  • Cung cấp dinh dưỡng cho cây trước khi ra hoa, nuôi hoa, đậu trái.
  • Nuôi trái, dưỡng hạt, hạt chắc và nặng ký.
  • Tăng khả năng quang hợp, tăng sức đề kháng cây trồng.
  • Tăng năng suất cây trồng.
Tài liệu
https://drive.google.com/file/d/1dJjrBJKS0nVMPPG3xZupyfWx3jvmIbck/view?usp=sharing

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


DƯỠNG CÂY, NUÔI TRÁI. MỦ NHIỀU, ĐỘ CAO. TĂNG NĂNG SUẤT

1. Cây lúa, bắp mía, đậu, chè:
- Giai đoạn bón thúc 2: 10-12 kg/1.000 m2/lần.
- Giai đoạn bón thúc 3: 10-12 kg/1.000 m2/lần.
2. Cây rau màu:
- Bón lót: 30-40 kg/1.000 m2/lần.
- Bón thúc: 30-40 kg/1.000 m2/lần.
- Nuôi củ, trái: 30-40 kg/1.000 m2/lần.
3. Cây ăn trái:
- Sau thu hoạch: 500-700 g/cây.
- Nuôi trái non: 300-500 g/cây.
- Nuôi trái lớn: 500-700 g/cây.
4. Cây công nghiệp:
- Kiến thiết cơ bản: 200-300 g/cây.
- Sau thu hoạch: 300-400 g/cây.
- Nuôi trái: 300-400 g/cây.
5. Cây tiêu:
- Sau thu hoạch: 20-30 g/trụ.
- Nuôi trái: 20-30 g/trụ.
6. Cây cao su:
- Đầu mùa mưa: 250-400 kg/ha.
- Giữa mùa mưa: 250-400 kg/ha.

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor