Thông tin sản phẩm

SITTO-V ĐỒNG


Giá: 0


Công dụng
  • Tăng sức đề kháng sâu bệnh.
  • Tăng khả năng thấp thụ dinh dưỡng, cây phục hồi nhanh sau khi thu hoạch.
  • Khắc phục hiện tượng lá không phát triển, bạc màu lá và mép lá bị biến dạng.
Tài liệu
#

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG SÂU BỆNH. KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG BẠC MÀU LÁ VÀ MÉP LÁ BỊ BIẾN DẠNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

1. Cây ăn trái:

- Sau thu hoạch: 20-30 kg/ha.

2. Cây rau màu:

- Bón lót: 10-20 kg/ha.

3. Cây công nghiệp:

- Đầu mùa khô: 20-30 kg/ha.

- Đầu mùa mưa: 20-30 kg/ha.

* Lưu ý:

- Phân bón trung vi lượng là yêu cầu cần thiết cho cây trồng nhưng với số lượng thấp. Vì vậy khi sử dụng phải theo hướng dẫn, không nên tăng thêm liều lượng sẽ làm ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây.

- Phân chỉ sử dụng bón gốc. Tùy theo tình hình sinh trưởng của cây mà bón phân nhiều hay ít.

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor