Thông tin sản phẩm

SITTO-V KẼM COFMIX


Giá: 0


Công dụng
  • Phân hóa mầm hoa khỏe, cây ra hoa đồng loạt.
  • Giảm rụng trái non trong mùa mưa.
  • Trái lớn đều, giảm hiện tượng cà phê một nhân khi thu hoạch.
  • Trái chín đồng loạt, phẩm chất nhân thu hoạch cao.
Tài liệu
#

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


CHUYÊN DÙNG CHO CÂY CÀ PHÊ

PHÂN HÓA MẦM HOA, XANH CÂY, MƯỚT ĐỌT, RA HOA ĐỒNG LOẠT, TĂNG ĐẬU TRÁI, CHỐNG RỤNG TRÁI

- Bổ sung hàng năm: 150-200 g/gốc. Bón vào đợt tưới thứ 2 và đầu mùa mưa.

- Khắc phục hiện tượng thiếu trung vi lượng: 500 g/gốc.

* Lưu ý:

- Tùy theo điều kiện canh tác, chất đất mà tăng hoặc giảm lượng bón cho cây trồng.

- Có thể bón riêng hoặc kết hợp với phân bón gốc (trộn đều trước khi bón).

- Cofmix chuyên dùng cho bón rễ hoặc tưới gốc.

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor