Thông tin sản phẩm

SITTO-V KẼM RUBMIX


Giá: 0


Công dụng
 • Tăng cường sức sinh trưởng, phát triển thân lá khỏe.
 • Tăng khả năng đề kháng sâu bệnh trên miệng cạo cao su.
 • Tăng sức đề kháng với bệnh vàng rụng lá cao su.
 • Tăng sản lượng mủ thu hoạch và độ mủ cao su.
Tài liệu
#

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


CHUYÊN DÙNG CHO CÂY CAO SU - TĂNG SẢN LƯỢNG VÀ ĐỘ MỦ CAO SU

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

➖ Sử dụng 50-70 g/gốc.

➖ Định kỳ 6 tháng/ lần bắt đầu từ khi mở miệng cạo hàng năm.

Lưu ý:

➖ Tùy theo điều kiện canh tác, chất đất mà tăng hoặc giảm lượng bón cho cây trồng.

➖ RUBMIX có thể bón riêng hoặc kết hợp với phân bón gốc (trộn đều trước khi bón).

➖ RUBMIX chuyên dùng cho bón rễ hoặc tưới gốc.

THÀNH PHẦN

 • Mg : 8,7%
 • S : 11,6%
 • SiO2 : 6,6%
 • B : 311 ppm
 • Cu : 66 ppm; 
 • Fe : 533 ppm
 • Mn : 666 ppm
 • Zn : 177 ppm.

QUY CÁCH: Xô 7 kg

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor