Thông tin sản phẩm

SITTO-V PEPMIX


Giá: 0


Công dụng
  • Cây phục hồi thân lá nhanh sau thu hoạch trái.
  • Phân hóa chùm hoa nhiều, giảm hiện tượng rụng hoa và trái non trong mùa mưa.
  • Phẩm chất hạt cay và thơm hơn, năng suất cao ổn định.
Tài liệu
#

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


PHỤC HỒI SAU THU HOẠCH, PHÂN HÓA MẦM HOA MẠNH, HẠN CHẾ VÀNG LÁ. TĂNG ĐẬU TRÁI, CHỐNG RỤNG TRÁI

- Bổ sung hàng năm: 100-150 g/trụ. Bón sau thu hoạch và đầu mùa mưa.

- Khắc phục hiện tượng thiếu trung vi lượng: 250-300 g/trụ.

* Lưu ý:

- Tùy theo điều kiện canh tác, chất đất mà tăng hoặc giảm lượng bón cho cây trồng.

- Có thể bón riêng hoặc kết hợp với phân bón gốc (trộn đều trước khi bón).

- Pepmix chuyên dùng cho bón rễ hoặc tưới gốc.

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor