No image

Thông tin sản phẩm

SITTO-V RUBMIX


Giá: 0


Công dụng
  • Tăng cường sức sinh trưởng, phát triển thân lá khỏe.
  • Tăng khả năng đề kháng sâu bệnh trên miệng cạo cao su.
  • Tăng sức đề kháng với bệnh vàng rụng lá cao su.
  • Tăng sản lượng mủ thu hoạch và độ mủ cao su.
Tài liệu
#

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


Phân bón trung vi lượng chuyên dùng cho cây cao su

Sử dụng 50-70 gr/gốc. Định kỳ 6 tháng/ lần bắt đầu từ khi mở miệng cạo hàng năm.
Lưu ý:
 • Tùy theo điều kiện canh tác, chất đất mà tăng hoặc giảm lượng bón cho cây trồng.
 • RUBMIX có thể bón riêng hoặc kết hợp với phân bón gốc (trộn đều trước khi bón).
 • RUBMIX chuyên dùng cho bón rễ hoặc tưới gốc.
Mg : 8,7%
S : 11,6%
SiO2 : 6,6%
B : 311 ppm
Cu : 66 ppm; 
Fe : 533 ppm
Mn : 666 ppm
Zn : 177 ppm.
 
 • Tăng cường sức sinh trưởng, phát triển thân lá khỏe.
 • Tăng khả năng đề kháng sâu bệnh trên miệng cạo cao su.
 • Tăng sức đề kháng với bệnh vàng rụng lá cao su.
 • Tăng sản lượng mủ thu hoạch và độ mủ cao su.

7 kg/xô

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor