• Saponin Bò Cạp Diệt cá tạp, cá dữ.
 • Sitto zeolite Zeolite bột - Hấp thụ khí độc, ổn định môi trường nước ...
 • GRANULITE Hấp thụ khí độc, phân hủy chất dư thừa và ổn định ...
Cải tạo ao
Sitto zeolite
Zeolite bột - Hấp thụ khí độc, ổn định môi trường nước ao nuôi.
- Hấp thụ các loại khí độc NH3, H2S...
- Giảm và làm phân huỷ các loại chất bẩn, thối rửa ở môi trường nước trong ao nuôi.
- Ổn định pH, xử lý nguồn nước làm cho màu nước trong ao đẹp.
- Loại trừ tất cả các loại độc tố phát sinh trong ao. Giảm chất độc trong ao sau khi dùng các loại hoá chất.
- Nuôi công nghiệp:
 • Xử lý nước, chuẩn bị ao: dùng 20 - 40 kg/ 1.000 m3.
 • Trong thời gian nuôi: 20 - 40kg/ 1.000 m3, định kỳ 7 - 10 ngày/ lần.
 • Giảm nồng độ NH3 cao: 40kg/ 1.000 m3 (lúc 15h)
 
- Nuôi quảng canh:
 • Xử lý nước, chuẩn bị ao: 10 - 20kg/ 1.000 m3.
 • Trong quá trình nuôi: 10 - 15kg/ 1.000 m3, định kỳ 10 - 15 ngày/ lần.
 • Saponin Bò Cạp
  Saponin Bò Cạp
  Diệt cá tạp, cá dữ.
 • GRANULITE
  GRANULITE
  Hấp thụ khí độc, phân hủy chất dư thừa và ổn định môi trường đáy ao nuôi
© Copyright 2013 . All rights reserved
Design by Vitda.

CÔNG TY TNHH SITTO VIỆT NAM        

Số 4 đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai.
Điện thoại: (+84-028) 629.60.736 - 37
Hotline: (+84-028) 222.97.399
Email: sittovietnam@gmail.com
Người đại diện: Ông Theerapong Ritmak
Giấy chứng nhận đầu tư số: 472023000476, cấp ngày 4/4/2001
(chứng nhận thay đổi lần thứ năm ngày 30/6/2015)
do Ban Quản lý Các KCN Đồng Nai cấp.