Chăm sóc cây trồng
Phương Pháp Tưới Tiết Kiệm Trong Sản Xuất Lúa
0
3445
: 01/04/2016
QUY TRÌNH SẢN XUẤT LÚA TƯỚI ƯỚT KHÔ XEN KẺ

Tại Thái Lan:
1. Quy trình trồng lúa bằng hệ thống ướt khô xen kẻ (3 ướt 3 khô – lúa sạ)
Chuẩn bị ống đo thủy cấp: sử dụng ống PVC
  • Cắt thành từng đoạn có chiều dài 25 cm, đường kính ống 10 cm (hoặc 20 cm).
  • Dùng máy khoan lỗ, 4-5 hàng, mỗi hàng 4 lỗ, khoảng cách của 2 đầu ống đến lỗ khoảng 5 cm (mỗi lỗ cách nhau 25 cm)
Ống kiểm tra mực nước
Quy trình trồng lúa bằng hệ thống ướt khô xen kẻ (3 ướt 3 khô – lúa sạ) – Thái Lan
 
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị đất tơi xốp, bằng phẳng và sau đó cho nước vào lần 1 sau khi chuẩn bị đất để tiến hành sạ lúa

 

Chuẩn bị đất gieo sạ


Tiến hành gieo sạ

 
Bước 2: Sau khi rễ mầm đã bắt xuống đất thì rút nước ra dần và để khô lần 1 đến ngày thứ 10, sau đó bón phân và cho nước vào trong ruộng lần 2.
 

Ruộng khô lần 1

 
Bước 3: Đến ngày thứ 20 sau khi sạ, đặt ống kiểm tra thủy cấp bằng cách ấn ống nhựa đã khoan lỗ cách bờ 2 m, sao cho phần dư trên mặt đất khoảng 5 cm, rồi móc hết bùn đất trong ống ra ngoài và để nước đến ngày thứ 30 thì rút nước tiếp lần 2.
 
Ruộng khô lần 2
 
 
Bước 4: Sau khi rút nước cho khô lần 2, quan sát mực nước trong ống nước, đến khi thấp hơn mặt đất 10-15 cm sẽ tiếp tục cho nước vào lần 3 giai đoạn lúa 40 ngày tuổi. Tiếp tục để nước đến trước khi thu hoạch 10-15 ngày thì rút toàn bộ lượng nước trong ruộng ra cho khô đất lần 3. Sau đó thu hoạch.

2. Quy trình trồng lúa theo hệ thống ướt khô xen kẻ cho lúa cấy
Chuẩn bị ống đo thủy cấp: sử dụng ống PVC
  • Cắt thành từng đoạn có chiều dài 25 cm, đường kính ống 10 cm (hoặc 20 cm).
  • Dùng máy khoan lỗ, khoảng 40 lỗ.
Ống kiểm tra mực nước
 

Các bước thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị đất tơi xốp, bằng phẳng và Chuẩn bị mạ cấy
             Sau đó cho nước vào mực nước khoảng 2-3 cm và tiến hành cấy mạ

 

Mạ chuẩn bị mang đi cấy

 
Bước 2: Giữ mặc nước duy trì khoảng 2-3 tuần sau khi cấy (2-3 tuần SKC). Kết hợp với bón phân lần 1 giúp cây phục hồi và phát triển nhanh sau khi cấy 10-15 ngày, giữ mực nước từ 3-10 cm.
 

Giữ mực nước 3-10 cm

 

Nuôi cấy bèo hoa dâu

 
Bước 3: Đến ngày thứ 20 sau khi sạ, đặt ống kiểm tra thủy cấp bằng cách ấn ống nhựa đã khoan lỗ cách bờ 2 m, sao cho phần dư trên mặt đất khoảng 5 cm, rồi móc hết bùn đất trong ống ra ngoài. Đến ngày thứ 25 rút toàn bộ nước và để khô cho đến khi mực nước trong ống rút xuống 15 cm tính từ mặt ruộng
 
Đặt ống đo thủy cấp


Thả vịt ăn bèo hoa dâu, ốc và côn trùng

 
Bước 4: Sau khi nước rút xuống dưới 15 cm tính từ mặt ruộng tiến hành bón phân lần 2 cho lúa, thời gian này khoảng ngày thứ 30-35 SKC. Sau khi bón phân tiếp tục cho nước vào ngập sâu 10 cm thời gian 3-5 ngày rồi tiếp tục rút cạn nước để khô (ngày thứ 35 SKC), kiểm tra mực nước trong ống, nếu xuống đến 15 cm tính từ mặt ruộng thì tiếp tục bón phân lần 3 và cho nước vào ngập 10 cm (ngày thứ 45 SKC). Cây lúa bước vào giai đoạn làm đòng và trổ.
 
Đất khô nứt chân chim


Mực nước dưới 10-15 cm cách mặt đất

 
Bước 5:  Tiếp tục để nước đến trước khi thu hoạch 15 ngày thì rút toàn bộ lượng nước trong ruộng ra để khô cho đến thu hoạch.

Tại Việt Nam
Kỹ thuật tưới ướt – khô xen kẽ theo khuyến cáo của Cục Bảo vệ thực vật, Viện Nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI) và các chuyên gia trồng trọt.
Theo IRRI: Cây lúa không phải lúc nào cũng cần ngập nước và chỉ cần bơm nước vào ruộng tối đa là 5 cm.
  
Tuần đầu tiên sau sạ: Giữ mực nước từ bão hòa đến cao khoảng 1 cm, mực nước trong ruộng sẽ được giữ cao khoảng 1-3 cm tùy theo giai đoạn phát triển của cây lúa và giữ liên tục cho đến lúc bón phân lần 2 (khoảng 20-25 ngày sau sạ),
Giai đoạn từ 25-40 ngày: Lúc này giữ mực nước trong ruộng từ bằng mặt đến thấp hơn mặt ruộng 15cm (đặt ống nhựa có đục lỗ lên hàng, bên trong có chia vạch 5cm để theo dõi). Khi nước xuống thấp hơn 15cm thì bơm nước vào ruộng ngập tối đa 5cm so với mặt đất ruộng. Khi nước hạ từ từ xuống dưới vạch 15cm thì bơm nước vào tiếp.
Giai đoạn lúa 40-45 ngày: là giai đoạn bón phân lần 3 (bón đón đòng). Lúc này cần bơm nước vào khoảng 1-3 cm trước khi bón phân, nhằm tránh ánh sáng làm phân hủy và phân bị bốc hơi, nhất là phân đạm.
Giai đoạn lúa 60-70 ngày: đây là giai đoạn lúa trổ nên cần giữ nước cho cây lúa trổ và thụ phấn dễ dàng, hạt lúa không bị lép hửng.
Cây lúa 70 ngày đến thu hoạch: là giai đoạn lúa ngậm sữa, vào chắc và chín nên chỉ cần giữ mực nước từ bằng mặt đến thấp hơn mặt ruộng 15cm (khi cần thiết thì bơm nước vào thêm). Cần phải “xiết’’ nước 10 ngày trước khi thu hoạch để mặt ruộng được khô ráo, dễ cho việc sử dụng máy gặt.
* Cách bố trí các ống nhựa trên ruộng để theo dõi mực nước như sau:
Chọn 4 - 5 điểm cố định theo đường chéo góc hoặc đường zíc zắc trên thửa ruộng, mỗi điểm đặt 1 ống nhựa (cách bờ 3m), ống nhựa được đục thủng nhiều lỗ để cho nước vào; chiều dài ống 25cm, đường kính 10cm (hoặc 20cm), Ống nhựa được đặt dưới mặt ruộng một đoạn 15cm (phần thủng lỗ), trên mặt ruộng 10cm, lấy hết phần đất trong ống để cho nước vào trong ống. Khi mực nước trong ống xuống thấp hơn mặt ruộng 10cm thì tiến hành bơm nước tưới cho ruộng lúa, tưới khi nào mực nước trên ruộng đạt đến vạch đánh dấu trên ống (theo nhu cầu của từng giai đoạn sinh trưởng cây lúa) thì ngưng tưới.
Tưới nước tiết kiệm trong điều kiện đất nhiễm phèn (pH = 4 - 5)
Quy trình kỹ thuật này được Ths.Trần Văn Na (Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Bạc Liêu) đề xuất, như sau:
 
Lúa mới sạ đến 7 ngày sau khi sạ: để ruộng khô nước và xử lý thuốc cỏ hậu nảy mầm để diệt cỏ.
Lúa từ 7 - 25 ngày sau khi sạ: cho nước vào ruộng và giữ nước trên ruộng cao hơn mặt ruộng 5cm. Bón phân đợt 1 và tỉa dặm, bón phân đợt 2 (từ 20- 25 ngày sau khi sạ).
Lúa từ 25 - 40 ngày sau khi sạ: giai đoạn này quan sát thấy khi nào mực nước trên ruộng xuống dưới mặt ruộng 10cm, thì cho nước vào ruộng mực nước đạt cao hơn mặt ruộng 5cm là được.
Lúa từ sau 40 - 60 ngày sau khi sạ: vào khoảng 45 ngày sau khi sạ thì bơm nước vào ruộng rồi tháo nước ra để rửa các chất độc cho ruộng lúa (lần 1). Tiếp tục cho nước vào ruộng cao hơn mặt ruộng 5cm và rải phân đợt 3. Khi nào mực nước trên ruộng xuống dưới mặt ruộng 10cm, thì cho nước vào ruộng cao hơn mặt ruộng 5cm là được.
Lúa từ sau 60 - 75 ngày sau khi sạ: cho nước vào ruộng rồi tháo nước ra để rửa các chất độc cho ruộng lúa (lần 2). Dùng bảng so màu lá so lá lúa, nếu lúa thiếu phân, thì bón phân thêm cho lúa. Giai đoạn này luôn giữ mực nước trên ruộng cao hơn mặt ruộng từ 3 - 5cm để lúa trổ tốt.
Lúa từ sau 75 ngày đến khi thu hoạch: giữ mực nước trên ruộng từ 1-2 cm. Cắt nước trước khi thu hoạch 10 ngày để dễ thu hoạch lúa.

Tưới nước tiết kiệm trong điều kiện đất chua mặn
Loại đất chua mặn chủ yếu ở khu vực đồng bằng ven biển chiếm 20-25% diện tích lúa cả nước. Đối với loại đất này thường xuyên để một lớp nước ngập trên ruộng tuỳ theo thời kỳ sinh trưởng của cây lúa là cần thiết. Không được để ruộng cạn quá 24 giờ, vì khi cạn nước, chất phèn chua, muối mặn sẽ leo lên tầng đất canh tác làm hư hại bộ rễ lúa. Nên thay nước (tháo chua rửa mặn) vào những giai đoạn sinh trưởng quan trọng của cây lúa. Cách tưới cụ thể như sau:

- Từ cấy đến hồi xanh, làm cỏ bón thúc đợt 1 (10-15 ngày sau cấy tuỳ vụ): Tưới nông 3-5cm. Sau khi bón phân thúc đợt 1, để lắng 1-2 ngày, thay nước ngọt mới, tưới nông 3-5cm, có tác dụng kích thích lúa đẻ nhánh.
- Sau khi bón thúc đợt 1 khoảng 10-20 ngày, tưới ngập 12-15cm trong 20 ngày, để hạn chế đẻ nhánh vô hiệu.
- Giai đoạn làm đòng, trổ chín cần tưới ngập 3-5cm bằng nước ngọt.
- Khoảng 20-30 ngày thay nước cũ một lần bằng nước ngọt mới, để thau chua, rửa mặn, tránh ngộ độc mặn cho bộ rễ lúa.
*Lưu ý chung: Tùy từng mùa vụ và thời gian sinh trưởng của từng giống lúa mà thời điểm gia giảm nước được điều chỉnh thích hợp.
Phòng kỹ thuật công ty Sitto Việt Nam (Tổng hợp)
( Vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu )
0
© Copyright 2013 . All rights reserved
Design by Vitda.

CÔNG TY TNHH SITTO VIỆT NAM        

Số 4 đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai.
Điện thoại: (+84-028) 629.60.736 - 37
Hotline: (+84-028) 222.97.399
Email: sittovietnam@gmail.com
Người đại diện: Ông Theerapong Ritmak
Giấy chứng nhận đầu tư số: 472023000476, cấp ngày 4/4/2001
(chứng nhận thay đổi lần thứ năm ngày 30/6/2015)
do Ban Quản lý Các KCN Đồng Nai cấp.