Đăng vào

HIỆN TƯỢNG TÔM GIẢM ĂN, BỎ ĂN

Trong suốt quá trình nuôi, việc quản lý thức ăn cho tôm rất quan trọng. Khi tôm giảm ăn, bỏ ăn thì rất có thể chúng đã nhiễm bệnh hoặc bị ảnh dưởng do các yếu tố môi trường trong ao biến động. Do đó, bà con cần lưu ý tìm ra nguyên nhân để xử lý kịp thời, tránh những thiệt hại không đáng có.

Nguyên nhân tôm giảm ăn, bỏ ăn

Điều kiện môi trường: Nhiệt độ và hàm lượng oxy hòa tan là hai yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sức ăn của tôm.

- Nhiệt độ thích hợp trong ao nuôi khoảng 28-30oC, khi nhiệt độ trong ao nuôi giảm thấp hoặc tăng cao sẽ khiến tôm giảm ăn hoặc bỏ ăn.

- Oxy hòa tan trong nước không đảm bảo do hệ thống quạt nước, tảo tàn,… Khi hàm lượng oxy hòa tan thấp hơn 4mg/l tôm sẽ giảm ăn và không ăn khi hàm lượng oxy hòa tan thấp hơn 2mg/l.

Tôm bị bệnh: Tôm mắc các bệnh như teo gan, bệnh đường ruột, phân trắng hoặc bệnh do vi khuẩn, virus gây ra.

Thức ăn kém chất lượng: Người nuôi sử dụng các loại thức ăn kém chất lượng, bảo quản thức ăn không đúng cách, thức ăn ẩm mốc dẫn đến không kích thích tôm bắt mồi, giảm ăn.

Ao có khí độc: Khí độc trong ao nuôi tích tụ lại như NH3, H2S,… các loại khí này tăng cao vượt ngưỡng cho phép sẽ làm tôm nổi đầu, kéo đàn và tấp mé.