Thông tin sản phẩm

RHODO BACCIL


Giá: 0


Công dụng
  • Phân huỷ phân tôm, bã thức ăn, xác phiêu sinh vật trong nước thành mùn và CO2.
  • Giảm NH3, NO2-, SO2 và H2S. Làm sạch đáy ao, tạo môi trường thích hợp cho ao nuôi tôm.
  • Cân bằng pH, tăng cường khả năng hoà tan Oxy trong nước, hạn chế việc sử dụng máy quạt nước, làm giảm chi phí đầu tư.
  • Kích thích tăng trưởng phiêu sinh vật đáy.
  • Khống chế virus gây bệnh phát sáng và Zoothamnium, bệnh đốm trắng, bệnh phân trắng.
Tài liệu
#

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


MEN VI SINH SỐNG, VI SINH QUANG HỌP XỬ LÝ NƯỚC, LÀM SẠCH ĐÁY AO HIỆU QUẢ NHANH

THÀNH PHẦN CHẾ PHẨM SINH HỌC VÀ VI SINH RHODO BACCIL

➖ Rhodopseudomonas palustris (min): 1 x 109 cfu/l
➖ Bacillus subtilis (min): 1 x 109 cfu/l
➖ Dung môi (nước) vừa đủ 1 lít

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC VÀ VI SINH RHODO BACCIL

Chuẩn bị ao:

➖ Ao cũ sử dụng 3-5 lít/1.000 m2. Nếu ao sạch, đất đáy ao cứng dùng 2-3 lít/1.000 m2.

➖ Hoà với nước, tạt đều khắp ao kết hợp với việc tạo màu nước.

Trong thời gian nuôi:

Tôm tháng thứ 1 đến tháng thứ 2: 4 lít/1.000 m2. Định kỳ 1 tuần/lần.

Tôm tháng thứ 3-4: 4 lít/1.000 m2. Định kỳ 2 lần/tuần.

Trộn cho ăn: 5-10 ml/kg thức ăn, trong suốt vụ nuôi.

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor