Thông tin sản phẩm

MD-SIREN


Giá: 0


Công dụng
  • Đặc trị phát sáng.
  • Giảm độc tố từ phiêu sinh vật.
  • Xử lý nước ao nuôi bị ô nhiễm, làm lắng đọng chất hữu cơ lơ lững.
  • Giảm độ nhớt và váng bọt trong nước ao nuôi.
  • Giảm sốc cho tôm khi sử dụng thuốc diệt khuẩn và hóa chất
Tài liệu
#

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


ĐẶC TRỊ PHÁT SÁNG, LẮNG ĐỌNG CHẤT HỮU CƠ LƠ LỬNG, GIẢM ĐỘ NHỚT, VÁNG BỌT

THÀNH PHẦN HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC MD-SIREN

➖ Sodium lauryl sulfate (min-max) 25.000-30.000 mg/lít
➖ Cu tổng số (CuSO4) (min-max) 2.300-2.500 mg/lít
➖ Chất mang (nước) vừa đủ 1 lít

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC MD-SIREN

– Đặc trị phát sáng (do tảo): 2-3 lít/1.000m3.

– Giảm độ nhớt và váng bọt trong nước ao nuôi: 3 lít/1.000m3, dùng 2-3 ngày/lần.

– Giảm độc tố từ phiêu sinh vật: 2 lít/1.000m3.

– Giảm sốc cho tôm khi sử dụng thuốc diệt khuẩn và hóa chất: 2-4 lít/1.000m3 (sử dụng sau khi dùng hóa chất 6-8h).

Lưu ý: Tạt đều MD Siren khắp ao, lúc chiều tối. 

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor