Thông tin sản phẩm

OXYFAST (VIÊN)


Giá: 0


Công dụng
  • Cung cấp oxy tức thời, cấp cứu tôm nổi đầu và xử lý nhanh các trường hợp thiếu oxy.
  • Giảm độc tố trong nước.
  • Loại bỏ các chất dư thừa.
Tài liệu
#

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


CUNG CẤP OXY TỨC THỜI, CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU, XỬ LÝ NHANH CÁC TRƯỜNG HỢP THIẾU OXY

- Cung cấp oxy tức thời, cấp cứu tôm nổi đầu: Sử dụng 2-4 kg/1000 m3.

- Giảm độc tố trong nước: Sử dụng 2-3 kg/1000 m3.

- Loại bỏ các chất dư thừa: Sử dụng 1-2 kg/1000 m3

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor