Thông tin sản phẩm

SITTO THIO 5000


Giá: 0


Công dụng
  • Phân giải độc tố từ phiêu sinh thực vật.
  • Phân giải độc tố từ kim loại nặng và các chất độc khác trong ao tôm.
  • Làm gia tăng sự phân hủy của các chất thải hữu cơ lơ lửng.
  • Ngăn chặn sự phát triển của các Vibrio sp và Zoothamnium.
Tài liệu
#

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


PHÂN GIẢI ĐỘC TỐ TRONG AO NUÔI

- Giải độc tố từ tảo hoặc các chất độc khác trong ao: Dùng 2-4 lít/1.000 m3. Sục khí khoảng 2 ngày để gia tăng tiến trình giải độc tố và phân giải.

- Giải độc tố từ kim loại nặng, các chất có tính độc Nitrite trong ao: Dùng 2-4 lít/1.000 m3, từ 7-10 ngày/ lần.

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor