Thông tin sản phẩm

SEA-MINER


Giá: 0


Công dụng
  • Bổ sung khoáng chất cần thiết vào thức ăn giúp tôm phát triển tốt.
  • Bổ sung các loại khoáng chất cần thiết cho tôm, kích thích tôm lột xác
  • Giúp tôm lột mau cứng vỏ và đặc biệt giúp tăng tỷ lệ sống khi thả giống.
Tài liệu
#

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


KHOÁNG CHẤT CỦA NƯỚC BIỂN, GIÚP TÔM KHỎE MẠNH, MAU LỚN VÀ NẶNG KÝ

Trộn cho ăn: 3-5 g/kg thức ăn, cho ăn 1-2 lần/ngày.

Hòa tan với nước tạt đều khắp ao: 2-3 kg/1.000 m3. Đặc biệt tạt Sea-Miner trước khi thả giống giúp tôm tăng tỷ lệ sống

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor