Thông tin sản phẩm

ULTRA-GREEN


Giá: 0


Công dụng
  • Tăng và ổn định pH
  • Khử phèn, giảm chua nhanh và hiệu quả
  • Bổ sung khoáng Canxi
Tài liệu
https://drive.google.com/file/d/1C4qfeWBOW7c7VTfjzRXSIn_5Ctyag5bg/view?usp=sharing

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


TĂNG VÀ ỔN ĐỊNH pH, KHỬ PHÈN, GIẢM CHUA NHANH VÀ HIỆU QUẢ, BỔ SUNG KHOÁNG CANXI

THÀNH PHẦN KHOÁNG CHẤT BỔ SUNG ULTRA-GREEN

➖ CaO (min-max): 38-44%
➖ MgO (min-max): 0,2-0,4%
➖ Fe tổng số (Fe2O3) (min-max): 100-150 ppm
➖ Dung môi (nước) vừa đủ 1 lít

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHOÁNG CHẤT BỔ SUNG ULTRA-GREEN

➖ Tăng pH, khử phèn, cải tạo đất: 2-3 lít/1.000 m2

➖ Bổ sung khoáng canxi: 1-2 lít/1.000 m2

Lưu ý: Kiểm tra pH trước khi sử dụng, tùy thuộc độ pH mà tăng hoặc giảm lượng sử dụng cho phù hợp. An toàn sử dụng trong ao nuôi tôm. 

 

 

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor