Thông tin sản phẩm

NPK SITTO PHAT 16-16-8-SiO2hh+TE


Giá: 0


Công dụng
  • Tăng sinh trưởng, phát triển thân lá khỏe.
  • Phục hồi cây nhanh chóng sau khi thu hoạch.
  • Cứng cây, đứng lá, tăng sức đề kháng sâu bệnh.
  • Hoa trái nhiều, giảm hiện tượng rụng hoa và trái.
  • Tăng năng suất, tiết kiệm chi phí.
Tài liệu
#

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


CÂY XANH KHỎE, TRÁI TO, NẶNG KÝ. TĂNG NĂNG SUẤT

1. Cây ăn trái:

- Sau thu hoạch: 1-2 kg/cây.

- Trước khi ra hoa: 1-2 kg/cây.

- Sau khi đậu trái: 1-2 kg/cây.

2. Cây lúa:

- Bón lót: 100 kg/ha.

- Bón thúc 1: 100 kg/ha.

- Bón thúc 2: 100 kg/ha.

3. Cây rau màu:

- Bón thúc các giai đoạn: 200-250 kg/ha/lần.

4. Cây công nghiệp:

- Trước mùa mưa: 200-250 kg/ha.

- Trong mùa mưa: 200-250 kg/ha.

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor