Thông tin sản phẩm

SITTO PHAT TN1 16-16-8


Giá: 0


Công dụng
  • Cây sinh trưởng khỏe, tăng khả năng kháng sâu bệnh.
  • Giúp cây hồi phục nhanh, phân hóa mầm hoa sớm và đồng loạt.
  • Hoa to, đậu trái nhiều, giảm rụng trái.
  • Trái lớn nhanh, chất lượng tốt, màu sáng đẹp.
  • Tăng năng suất.
Tài liệu
#

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


DƯỠNG CÂY, NUÔI TRÁI. TĂNG NĂNG SUẤT

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN NPK SITTO PHAT TN1 16-16-8

➖   Đạm tổng số (Nts): 16%;

➖   Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%;

➖   Kali hữu hiệu (K2Ohh): 8%;

➖   Độ ẩm: 5%.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN BÓN NPK SITTO PHAT TN1 16-16-8

1. Cây cà phê:

- Đầu mùa mưa: 450-600 kg/ha

- Giữa mùa mưa: 500-800 kg/ha.

2. Cây tiêu:

- Đầu mùa mưa: 0,3-0,4 kg/trụ.

- Giữa mùa mưa: 0,5-0,6 kg/trụ.

3. Cây cao su:

- Đầu mùa mưa: 350-450 kg/ha

- Cuối mừa mưa: 200-300 kg/ha.

4. Cây thanh long:

- Sau khi thu hoạch: 0,7-1 kg/trụ.

- Trước khi ra hoa: 0,6-0,9 kg/trụ.

- Sau khi đậu trái: 0,5-0,7 kg/trụ.

5. Cây ăn trái:

- Sau khi thu hoạch: 1-2 kg/cây.

- Trước khi ra hoa: 0,5-1,5 kg/cây.

- Sau khi đậu trái: 0,5-1,5 kg/cây.

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor