Thông tin sản phẩm

PHÂN BÓN UREA N46


Giá: 0


Công dụng
  • Được áo hoạt chất N-KEEP chống thất thoát đạm tối đa, kéo dài thời gian cung cấp đạm cho cây.
  • Được bổ sung vi lượng Chelate giúp cây hấp thụ dinh dưỡng nhanh hơn.
  • Cây phát triển nhanh, màu xanh bền, cho năng suất cao.
  • Tiết kiệm 30% lượng bón, giảm chi phí và tăng lợi nhuận.
Tài liệu
https://drive.google.com/file/d/1U8xgUhasu_y094g9Bjaab2JA_Av8nnl4/view?usp=sharing

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


GIÚP KÉO DÀI THỜI GIAN CUNG CẤP ĐẠM, CÂY TRỒNG KHỎE, XANH LÂU, BỀN MÀU, TĂNG NĂNG SUẤT VÀ TIẾT KIỆM CHI PHÍ

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN UREA N46

➖  Đạm tổng số (Nts): 46%;

➖  Biuret: 1,2%;

➖  Độ ẩm: 1%.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN BÓN UREA N46

1. Cây lúa:

- Giai đoạn bón thúc 1: 60 kg/ha.

- Giai đoạn bón thúc 2: 80 kg/ha.

- Giai đoạn bón thúc 3: 60 kg/ha.

2. Cây lương thực khác:

- Giai đoạn bón thúc 1: 160-200 kg/ha.

- Giai đoạn bón thúc 2: 160 kg/ha.

3. Cây công nghiệp:

- Thời kỳ kinh doanh: 340 kg/ha.

- Thời kỳ phục hồi: 300-350 kg/ha.

4. Cây ăn trái:

- Cây tơ (KTCB): 150 kg/ha.

- Sau khi thu hoạch: 250 kg/ha.

- Sau khi ra hoa: 150 kg/ha.

- Nuôi trái: 150 kg/ha.

5. Cây rau ăn lá và ăn củ:

- Tất cả các giai đoạn: 180 kg/ha/lần.

 

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor