Thông tin sản phẩm

SITTO-V CAMIX (Cây ăn trái)


Giá: 0


Công dụng
  • Cây phục hồi nhanh sau thu hoạch, phát triển thân cành mạnh. Giảm hiên tượng gãy cành.
  • Phân hóa mầm hoa nhiều, ra hoa đồng loạt. Giảm rụng hoa.
  • Giảm hiện tượng thối trái.
  • Trái lớn đều, màu sắc đẹp.
  • Tăng chất lượng trái. Tăng năng suất.
Tài liệu
#

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


CHUYÊN DÙNG CHO CÂY ĂN TRÁI - PHỤC HỒI NHANH SAU THU HOẠCH, PHÂN HÓA MẦM HOA CỰC MẠNH, GIẢM THỐI TRÁI VÀ RỤNG TRÁI

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN TRUNG-VI LƯỢNG SITTO-V KẼM CAMIX (Cây ăn trái)

➖  Magie (Mg): 8,89%;

➖  Lưu huỳnh (S): 11,86%;

➖  Kẽm (Zn): 20.000 ppm;

➖  Độ ẩm: 3%.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN BÓN TRUNG-VI LƯỢNG SITTO-V KẼM CAMIX (Cây ăn trái)

Phục hồi sau thu hoạch: 100-200 g/gốc.

Khắc phục hiện tượng thiếu trung vi lượng: 250-500 g/gốc.

Lưu ý:

➖ Tùy theo điều kiện canh tác, chất đất mà tăng hoặc giảm lượng bón cho cây trồng. Có thể bón riêng hoặc kết hợp với phân bón gốc (trộn đều trước khi bón). Sitto-V Camix chuyên dùng cho bón rễ hoặc tưới gốc.

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor