Thông tin sản phẩm

SITTO-V RUBMIX


Giá: 0


Công dụng
  • Tăng cường sức sinh trưởng, phát triển thân lá khỏe.
  • Tăng khả năng đề kháng sâu bệnh trên miệng cạo cao su.
  • Tăng sức đề kháng với bệnh vàng rụng lá cao su.
  • Tăng sản lượng mủ thu hoạch và độ mủ cao su.
Tài liệu
#

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


CHUYÊN DÙNG CHO CÂY CAO SU - TĂNG SẢN LƯỢNG VÀ ĐỘ MỦ CAO SU

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN TRUNG-VI LƯỢNG SITTO-V RUBMIX

➖  Magie (Mg): 8,89%;

➖  Lưu huỳnh (S): 11,86%;

➖  Kẽm (Zn): 20.000 ppm;

➖  Độ ẩm: 3%.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN BÓN TRUNG-VI LƯỢNG SITTO-V RUBMIX

➖ Sử dụng 50-70 g/gốc.

➖ Định kỳ 6 tháng/ lần bắt đầu từ khi mở miệng cạo hàng năm.

Lưu ý:

➖ Tùy theo điều kiện canh tác, chất đất mà tăng hoặc giảm lượng bón cho cây trồng.

➖ RUBMIX có thể bón riêng hoặc kết hợp với phân bón gốc (trộn đều trước khi bón).

➖ RUBMIX chuyên dùng cho bón rễ hoặc tưới gốc.

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor