Thông tin sản phẩm

PHÂN HỮU CƠ SITTO PHAT URO-1


Giá: 0


Công dụng
  • Giúp cho rễ khỏe, tăng khả năng kháng sâu bệnh.
  • Bổ sung hàm lượng hữu cơ hữu dụng cao.
  • Cải tạo đất, giúp đất tơi xốp giữ ẩm độ đất.
Tài liệu
https://drive.google.com/file/d/1UfLaInk5HwLpDGKY3sR_Vdz-JvEj511H/view?usp=sharing

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


CẢI TẠO ĐẤT, KHỎE CÂY, TỐT ĐẤT

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN HỮU CƠ ĐA LƯỢNG SITTO PHAT URO-1

➖ Chất hữu cơ: 23%;

➖ Đạm tổng số (Nts): 3%;

➖ Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%;

➖ Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%;

➖ pHH2O: 6;

➖ Độ ẩm: 20%.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN BÓN HỮU CƠ ĐA LƯỢNG SITTO PHAT URO-1

1. Cây lúa:

- Bón lót: 200 kg/ha.

- Bón thúc 1: 250 kg/ha.

- Bón thúc 2: 200 kg/ha.

2. Cây lương thực khác:

- Bón lót: 250-300 kg/ha.

- Bón thúc: 350-400 kg/ha.

3. Cây công nghiệp:

- Kiến thiết: 1,5-2 kg/cây.

- Phục hồi sau thu hoạch: 3-4 kg/cây.

- Ra hoa: 3-4 kg/cây.

- Nuôi trái: 3-4 kg/cây.

4. Cây ăn trái:

- Kiến thiết: 1,5-2 kg/cây.

- Phục hồi sau thu hoạch: 3-4 kg/cây.

- Ra hoa: 3-4 kg/cây.

- Nuôi trái: 3-4 kg/cây.

5. Cây rau màu:

- Từ khi gieo trồng đến thu hoạch: 500-600 kg/ha.

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor