Thông tin sản phẩm

AMINO SHIRMP


Giá: 0


Công dụng
  • Sử dụng trong ao nuôi công nghiệp mật độ cao, siêu thâm canh và ao lót bạt
  • Kích thích miễn dịch, giúp tôm tăng khả năng kháng bệnh.
  • Giúp cải thiện tốc độ sinh trưởng.
  • Tăng tỷ lệ sống.
Tài liệu
https://drive.google.com/file/d/10oHv0Db_l8Pq7VTI_QfLi1MtwifLNJ8p/view?usp=sharing

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


KÍCH THÍCH HỆ MIỄN DỊCH – TĂNG KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH; TĂNG TỶ LỆ SỐNG - TĂNG SINH TRƯỞNG

- Sử dụng từ giai đoạn tôm giống, tôm ương đến nuôi tôm thịt.

- Tôm giống: 2-3 g/1 m3 nước, hòa trực tiếp vào bể tôm giống.

- Tôm ương, tôm thịt: 4-5 g/kg thức ăn. Sử dụng trong suốt vụ nuôi
 

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor