Thông tin sản phẩm

L-DCP


Giá: 0


Công dụng
  • Cung cấp khoáng chất thiết yếu.
  • Kích thích tôm lột vỏ đúng chu kỳ.
  • Cứng vỏ nhanh sau khi lột.
  • Vỏ tôm luôn dày, chắc và bóng láng.
Tài liệu
#

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


TÔM LỘT VỎ ĐÚNG CHU KỲ - CỨNG VỎ NHANH.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Trộn cho ăn: Dùng 5 ml/kg thức ăn, dùng liên tục suốt quá trình nuôi.

- Sử dụng định kỳ trong chu kỳ tôm lột vỏ và sau lột vỏ: 5 ml/kg thức ăn. Trộn L-DCP chung với thức ăn, để 10-15 phút, có thể dùng chất kết dính bao bọc lại giúp đạt hiệu quả cao.

- Hòa tan với nước tạt đều khắp ao nuôi: 1 lít/3.000 m3, định kỳ 7-10 ngày/lần.

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor