Thông tin sản phẩm

L-DCP


Giá: 0


Công dụng
  • Cung cấp khoáng chất thiết yếu.
  • Kích thích tôm lột vỏ đúng chu kỳ.
  • Cứng vỏ nhanh sau khi lột.
  • Vỏ tôm luôn dày, chắc và bóng láng.
Tài liệu
#

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


TÔM LỘT VỎ ĐÚNG CHU KỲ - CỨNG VỎ NHANH

THÀNH PHẦN THỨC ĂN BỔ SUNG L-DCP

➖ Ca (min-max) 4.000-5.000 mg/L
➖ Magnesium Chloride (min-max)      1.000-2.300 mg/L
➖ Monopotassium Phosphate (min-max) 500-800 mg/L
➖ Sodium Chloride (min-max) 2.090-2.500 mg/L
➖ Fulvic acid (min) 3.500 mg/L
➖ Chất mang vừa đủ (nước) 1L

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THỨC ĂN BỔ SUNG L-DCP

➖ Trộn cho ăn: Dùng 5 ml/kg thức ăn, dùng liên tục suốt quá trình nuôi.

➖ Sử dụng định kỳ trong chu kỳ tôm lột vỏ và sau lột vỏ: 5 ml/kg thức ăn. Trộn L-DCP chung với thức ăn, để 10-15 phút, có thể dùng chất kết dính bao bọc lại giúp đạt hiệu quả cao.

➖ Hòa tan với nước tạt đều khắp ao nuôi: 1 lít/3.000 m3, định kỳ 7-10 ngày/lần.

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor