Thông tin sản phẩm

SITTO AMINO SHRIMP


Giá: 0


Công dụng
  • Sử dụng trong ao nuôi công nghiệp mật độ cao, siêu thâm canh và ao lót bạt
  • Kích thích miễn dịch, giúp tôm tăng khả năng kháng bệnh.
  • Giúp cải thiện tốc độ sinh trưởng.
  • Tăng tỷ lệ sống.
Tài liệu
https://drive.google.com/file/d/10oHv0Db_l8Pq7VTI_QfLi1MtwifLNJ8p/view?usp=sharing

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


KÍCH THÍCH HỆ MIỄN DỊCH, TĂNG KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH, TĂNG TỶ LỆ SỐNG, TĂNG SINH TRƯỞNG

THÀNH PHẦN THỨC ĂN BỔ SUNG SITTO AMINO SHRIMP

➖ Protein (min): 302.500 mg/kg
➖ Alanine (min): 14.500 mg/kg
➖ Arginine (min): 9.800 mg/kg
➖ Aspartic acid (min): 17.200 mg/kg
➖ Glutamic acid (min): 31.500 mg/kg
➖ Glycine (min): 10.800 mg/kg
➖ Leucine (min): 10.630 mg/kg
➖ Lysine (min): 16.720 mg/kg
➖ Valine (min): 8.800 mg/kg
➖ Độ ẩm (max): 9%
➖ Chất mang (Dextrose) vừa đủ 1 kg

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THỨC ĂN BỔ SUNG SITTO AMINO SHRIMP

- Sử dụng từ giai đoạn tôm giống, tôm ương đến nuôi tôm thịt.

- Tôm giống: 2-3 g/1 m3 nước, hòa trực tiếp vào bể tôm giống.

- Tôm ương, tôm thịt: 4-5 g/kg thức ăn. Sử dụng trong suốt vụ nuôi
 

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor