Thông tin sản phẩm

SITTO BNN-DETOX


Giá: 0


Công dụng
  • PHÒNG NGỪA, CẢI THIỆN ĐƯỜNG RUỘT
  • GIẢM PHÂN TRẮNG
Tài liệu
https://drive.google.com/file/d/18cJS3HN47NI83qb0RY52PkzHs4IID0Pw/view?usp=sharing

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


PHÒNG NGỪA, CẢI THIỆN ĐƯỜNG RUỘT, GIẢM PHÂN TRẮNG

Phòng ngừa bệnh: 5 g/kg thức ăn, cho ăn ngày 2 cử sáng-tối. Định kỳ 7-10 ngày/lần trong suốt vụ nuôi.

Trị bệnh khi tôm có biểu hiện bệnh phân trắng: 10 g/kg thức ăn, dùng liên tục 5-7 ngày.

THÀNH PHẦN

  • Protein (min): 68.625 mg/kg
  • Curcumin (min): 4.275 mg/kg
  • Inositol (min): 1.250 mg/kg
  • Folic acid (min): 1.000 mg/kg
  • Chất mang (tinh bột) vừa đủ 1 kg

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor