Thông tin sản phẩm

Sitto-Mix


Giá: 0


Công dụng
  • Bổ sung vitamin và khoáng chất, giúp tôm cá tăng cường sức đề kháng và phát triển tốt.
  • Hạn chế tôm bị cong thân, mềm vỏ.
  • Khắc phục hiện tượng tôm chết non dưới 1 tháng tuổi.
  • Dùng để áo thức ăn, giảm sự thất thoát thuốc khi trộn (nên rải khô vào thức ăn sau khi trộn thuốc).
Tài liệu
#

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


BỔ SUNG VITAMIN VÀ CHẤT DINH DƯỠNG - CẢI THIỆN HỆ THỐNG MIỄN DỊCH 

- Trộn 10g/ kg thức ăn. Sử dụng thường xuyên trong suốt quá trình nuôi, đặc biệt giai đoạn 15 ngày trước khi thu hoạch.

- Hoà tan sản phẩm với 10% nước trước khi trộn vào thức ăn.

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor