Thông tin sản phẩm

RICHFARMER (NÔNG PHÚ 666)


Giá: 0


Công dụng
  • Cây Lúa: Vô gạo nhanh, bông dài, to hạt, sáng chắc tới cậy và nặng ký
  • Cây Tiêu: Chùm trái dài, sọ lớn.
  • Cây Cà Phê: Trái lớn, nhân to, giảm hiện tượng nửa nhân.
  • Cây ăn trái: Trái lớn nhanh, trái đều đẹp, phẩm chất trái ngon.
  • Tăng năng suất, tăng lợi nhuận.
Tài liệu
#

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


VÔ GẠO CỰC NHANH, TO HẠT, LỚN TRÁI

1. Cây lúa:

- Lần 1 (giai đoạn cong trái me): 40-50 ml/bình 25 lít.

- Lần 2 (giai đoạn chín đỏ đuôi): 40-50 ml/bình 25 lít

Lưu ý: Giữ nước sau khi phun 3-5 ngày.

2. Cây công nghiệp (tiêu, cà phê, điều):

- Phun từ lúc trái nhỏ đến trước khi thu hoạch.

- Định kỳ 20-25 ngày/lần.

- Liều lượng 250ml/phuy 200 lít.

3. Cây ăn trái:

- Phun từ lúc nuôi trái nhỏ đến trước khi thu hoạch.

- Định kỳ 20-25 ngày/lần.

- Liều lượng 250 ml/phuy 200 lít.

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor