Kiến thức nuôi tôm

decor
knowledge

Đăng vào 2020-08-05 21:26:10

SITTO ZEOLITE - HẤP THỤ KHÍ ĐỘC, ỔN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG NƯỚC AO NUÔI

➖ Hấp thụ các loại khí độc NH3, H2S....

knowledge

Đăng vào 2020-07-31 21:21:42

SITTODINE - DIỆT VI KHUẨN MẠNH, PHỔ DIỆT KHUẨN RỘNG

➖ Tác động diệt khuẩn nhanh, mạnh....

knowledge

Đăng vào 2020-07-20 20:52:35

ANTI-CRAMP - KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG CONG THÂN, ĐỤC CƠ

SỬ DỤNG KHOÁNG CHẤT BỔ SUNG ANTI-CRAMP CÓ CÔNG DỤNG TUYỆT VỜI: ➖ Khoáng chất rất cần thiết ch...

knowledge

Đăng vào 2020-07-16 09:36:54

BIOQUATS - DIỆT VI KHUẨN, NẤM, TẢO PHÁT SÁNG

SỬ DỤNG CHẤT DIỆT KHUẨN SITTO BIOQUATS CÓ CÔNG DỤNG TUYỆT VỜI: ➖ Phòng và xử lý các sợi nấ...

knowledge

Đăng vào 2020-07-13 22:23:41

SEA-MINER - KHOÁNG CHẤT CỦA NƯỚC BIỂN, GIÚP TÔM KHỎE MẠNH, MAU LỚN VÀ NẶNG KÝ

SỬ DỤNG KHOÁNG CHẤT BỔ SUNG SEA-MINER CÓ CÔNG DỤNG: ➖ Bổ sung khoáng chất cần thiết vào thức ă...

knowledge

Đăng vào 2020-06-30 09:44:02

GRANULITE - HẤP THỤ KHÍ ĐỘC, ỔN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG ĐÁY AO NUÔI

➖ Hấp thụ các loại khí độc NH3, H2S....

Kiến thức cây trồng

decor
knowledge

Đăng vào 2020-08-04 22:44:44

CALCIUM-BORON - TĂNG ĐẬU TRÁI, GIẢM RỤNG TRÁI, CHỐNG NỨT TRÁI VÀ THỐI TRÁI

SỬ DỤNG PHÂN BÓN LÁ CALCIUM-BORON CÓ CÔNG DỤNG TUYỆT VỜI: ➖ Tăng hiệu quả thụ phấn hoa và kh...

knowledge

Đăng vào 2020-07-31 20:37:59

PHÂN HỮU CƠ SITTO PHAT URO-1 - CẢI TẠO ĐẤT, KHỎE CÂY, TỐT ĐẤT

SỬ DỤNG PHÂN BÓN HỮU CƠ SITTO PHAT URO-1 CÓ CÔNG DỤNG TUYỆT VỜI: ➖ Giúp cho rễ khỏe, tăng khả ...

knowledge

Đăng vào 2020-07-27 23:01:05

SITTO PHAT 17-5-25+TE - NUÔI TRÁI, DƯỠNG HẠT, HẠT CHẮC, NẶNG KÝ

SỬ DỤNG PHÂN BÓN NPK SITTO PHAT 17-5-25+TE CÓ CÔNG DỤNG TUYỆT VỜI: ➖ Cung cấp đầy đủ dinh dưỡng...

knowledge

Đăng vào 2020-07-20 20:28:24

SILIC THÁI - PHÁT ĐỌT NHANH, CỨNG CÂY. GIẢM VÀNG LÁ, MÁT LÁ

➖ Cây ăn trái: Kích ra đọt non, thân cành cứng và chắc khỏe....

knowledge

Đăng vào 2020-07-16 09:03:19

SITTO CNB - NUÔI HOA, NUÔI TRÁI

SỬ DỤNG PHÂN BÓN NPK SITTO CNB CÓ CÔNG DỤNG TUYỆT VỜI: ➖ Sitto CNB bổ sung Đạm dạng Nitrate nên c...

knowledge

Đăng vào 2020-07-13 22:35:50

AMINO KYTO - TRỔ ĐỀU, TRỔ THOÁT, TO HẠT

SỬ DUNG PHÂN BÓN LÁ AMINO KYTO CÓ CÔNG DỤNG: ➖ Giúp phân hóa mầm hoa, kích trổ bông đồng loạt, t...

Phim tư liệu

decor
knowledge

Đăng vào 2020-07-29 09:49:08

NPK SITTO PHAT CHUYÊN DÙNG CHO LÚA

Phân bón NPK Sitto Phat chuyên dùng cho Lúa được sản xuất theo công nghệ mới, chọn lọc nguyên liệu p...