Thông tin sản phẩm

TAKE OFF 0-32-28


Giá: 0


Công dụng
  • Giúp cây trồng kích thích hệ thống miễn dịch, nhận biết và tăng sức đề kháng mầm bệnh.
  • Giúp cây trồng xanh lá, dày lá, vách tế bào cứng chắc chống lại sự tấn công của mầm bệnh, hạn chế đỗ ngã.
  • Giúp hệ thống rễ phát triển mạnh, cân bằng dinh dưỡng, đặc biệt là tránh thừa đạm.
Tài liệu
#

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG, TĂNG HỆ MIỄN DỊCH

TRƯỜNG HỢP XỬ LÝ, TRỊ BỆNH (Sử dụng phương pháp sục rễ, tưới gốc, phun lá hoặc tiêm thân. Nên xử lý sớm, kịp thời khi cây vừa chớm bệnh sẽ cho hiệu quả tốt hơn)

1) Sầu riêng: Sử dụng 2 lần, mỗi lần cách nhau 25-30 ngày.

+ Tưới gốc, sục rễ: 2 lít/phuy 200 lít, tưới cho 40 cây.

+ Phun lá: 1 lít/phuy 200 lít, phun cho 40 cây.

+ Tiêm thân: 15 ml/mũi; 2-3 mũi/cây.


2) Cây có múi và cây ăn trái khácSử dụng 2 lần, mỗi lần cách nhau 25-30 ngày.

+ Tưới gốc, sục rễ: 2 lít/phuy 200 lít, tưới cho 40-100 cây.

+ Phun lá: 1 lít/phuy 200 lít, phun cho 40-100 cây.

+ Tiêm thân: 15 ml/mũi; 2-3 mũi/cây.

 

3) Cây hồ tiêu: Sử dụng 2 lần, mỗi lần cách nhau 25-30 ngày.

+ Tưới gốc, sục rễ: 2 lít/phuy 200 lít, tưới cho 40 trụ.

+ Phun lá: 1 lít/phuy 200 lít, phun cho 40 trụ.

 

4) Cây Dưa các loại, bầu bí: Sử dụng 2 lần, mỗi lần cách nhau 15-20 ngày.

+ Tưới gốc: 100 ml/bình 25L, tưới cho 1.000 m2.

+ Phun lá: 50 ml/bình 25L, phun cho 1.000 m2.

TRƯỜNG HỢP PHÒNG BỆNH

Sử dụng Take Off định kỳ 20-25 ngày/lần

Liều lượng bằng 50% liều xử lý như khuyến cáo.


* Lưu ý: Không dùng chung với phân bón, đặc biệt với sản phẩm chưa đạm. Sau khi sử dụng có thể gây rụng lá, đặc biệt với những cây đang bệnh, lá mới sẽ mọc lại 15-20 ngày kể từ lần đầu sử dụng. Tiếp tục sử dụng phân bón bình thường sau khi lá mọc nhiều.

 

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor