Thông tin sản phẩm

Sitto-Mix


Giá: 0


Công dụng
  • Bổ sung vitamin và khoáng chất, giúp tôm cá tăng cường sức đề kháng và phát triển tốt.
  • Hạn chế tôm bị cong thân, mềm vỏ.
  • Khắc phục hiện tượng tôm chết non dưới 1 tháng tuổi.
  • Dùng để áo thức ăn, giảm sự thất thoát thuốc khi trộn (nên rải khô vào thức ăn sau khi trộn thuốc).
Tài liệu
#

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


Bổ sung vitamin và chất dinh dưỡng - Cải thiện hệ thống miễn dịch.

  • Trộn 10g/ kg thức ăn. Sử dụng thường xuyên trong suốt quá trình nuôi, đặc biệt giai đoạn 15 ngày trước khi thu hoạch.
  • Hoà tan sản phẩm với 10% nước trước khi trộn vào thức ăn.
Vitamin A  (min) 1.277 mg/kg
Vitamin D3 (min) 4,5 mg/kg
Vitamin E (min) 3.384 mg/kg
Vitamin K3 (min) 512 mg/kg
Vitamin B1 (min) 1.025 mg/kg
Vitamin B2 (min) 2.564 mg/kg
Vitamin B6 (min) 1.025 mg/kg
Vitamin B12 (min) 153 mg/kg
Biotin (min) 153 mg/kg
Folic acid (min) 102 mg/kg
Inositol (min) 2.051 mg/kg
MnSO4 (min-max) 684-900 mg/kg
ZnSO4 (min-max) 5.313-11.800 mg/kg
CoSO4 (min-max) 11,5-32 mg/kg
FeSO4  (min-max) 2.946-4.000 mg/kg
Glycine (min) 19.690 mg/kg
Chất mang (Carbohydrates) vừa đủ 1 kg
-- Bổ sung vitamin và khoáng chất, giúp tôm cá tăng cường sức đề kháng và phát triển tốt.
-- Hạn chế tôm bị cong thân, mềm vỏ.
-- Khắc phục hiện tượng tôm chết non dưới 1 tháng tuổi.
-- Dùng để áo thức ăn, giảm sự thất thoát thuốc khi trộn (nên rải khô vào thức ăn sau khi trộn thuốc).

Gói 500g

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor