SITTO PHAT 17-17-17 (Bao 25kg)

Công dụng

Cách sử dụng
Tưới/Rải gốc
Đối tượng sử dụng
Cây ăn trái , Cây công nghiệp , Cây hoa màu , Cây lương thực , Hoa, cây cảnh
Nhóm công dụng
Cải tạo đất - kích rễ , Kích đọt - dưỡng cây , Ra hoa - đậu trái , Nuôi trái - nuôi hạt , Phân NPK Sitto Phat công nghệ

Mô tả

Phân bón hỗn hợp NPK - SITTO PHAT 17-17-17 (Bao 25kg) - Dùng suốt vụ cho tất cả các loại cây trồng; CÔNG NGHỆ N-KEEP + BiO3; giúp cung cấp dinh dưỡng cần thiết, cân đối cho cây trồng, phù hợp suốt cả vụ trồng.
(541 số lượt chọn)
Không có dữ liệu!
Xin chào Anh/Chị. Em là trợ lý ảo của Sitto Việt Nam. Em có thể hỗ trợ Anh/Chị giải đáp các dịch vụ nào dưới đây:
Trợ lý ảo SITTO - VIET NAM
Bạn cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ