Đăng vào

SỬ DỤNG SITTO FOPRO PHỤC HỒI VƯỜN BƯỞI SAU THU HOẠCH TẠI BÌNH MINH – VĨNH LONG

Vừa qua Công ty Sitto Việt Nam đã triển khai quy trình sử dụng phân bón hòa tan dành cho hệ thống tưới SITTO FOPRO trên cây bưởi tại huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp. Vườn sử dụng phân bón hòa tan Sitto Fopro tưới gốc kết hợp phun phân bón lá theo quy trình của Sitto Việt Nam để chuẩn bị làm bông cho vụ tiếp theo.


TRƯỚC KHI ÁP DỤNG QUY TRÌNH SỬ DỤNG PHÂN BÓN NPK HÒA TAN SITTO FOPRO PHỤC HỒI VƯỜN BƯỞI SAU THU HOẠCH

Vườn bưởi trước khi áp dụng quy trình sử dụng phân bón npk hòa tan sitto fopro phục hồi vườn bưởi sau thu hoạch

QUY TRÌNH SỬ DỤNG PHÂN BÓN NPK HÒA TAN SITTO FOPRO PHỤC HỒI VƯỜN BƯỞI SAU THU HOẠCH

 

Quy trình chăm sóc bón phân chia làm 3 đợt, mỗi đợt cách nhau 14 ngày:

 Đợt 1: SITTO FOPRO 10-52-10+TE kết hợp SITTO FULVIX tưới gốc và phun AMINO KYTO qua lá.

 

➖ Đợt 2: SITTO FOPRO 30-10-10+TE kết hợp phun SITTO MIX Zn-MgSITTO GUM-BORO qua lá.

   

➖ Đợt 3: SITTO FOPRO 30-10-10+TE kết hợp phun AMINO KYTOSITTO GUM-BORO qua lá.

  

14 NGÀY SAU KHI ÁP DỤNG QUY TRÌNH SỬ DỤNG PHÂN BÓN NPK HÒA TAN SITTO FOPRO PHỤC HỒI VƯỜN BƯỞI SAU THU HOẠCH

➖ Bộ lá bắt đầu xanh dày trở lại.

➖ Đọt non hình thành, mặt lá bóng đặc trưng.

➖ Tỷ lệ hình thành cơ đọt mới trên 70%/cây và trên 90%/vườn.

Vườn bưởi sau 14 ngày áp dụng quy trình sử dụng phân bón npk hòa tan sitto fopro phục hồi vườn bưởi sau thu hoạch

20 NGÀY SAU KHI ÁP DỤNG QUY TRÌNH SỬ DỤNG PHÂN BÓN NPK HÒA TAN SITTO FOPRO PHỤC HỒI VƯỜN BƯỞI SAU THU HOẠCH

 

➖ Cơ đọt mới hình thành mạnh, chồi khỏe trải điều từ thân đến cành, màu lá xanh mướt tự nhiên.

➖ Tỷ lệ hình thành cơ đọt mới trên 90%/cây và đạt 100%/vườn.

➖ Hoa ra nhiều trải điều các đầu cành và thân, so với cây đối chứng dùng phân hạt thông thường tỷ lệ hình thành chồi mới kém. 

Vườn bưởi sau 20 ngày áp dụng quy trình sử dụng phân bón npk hòa tan sitto fopro phục hồi vườn bưởi sau thu hoạch

PHÒNG KỸ THUẬT - CÔNG TY TNHH SITTO VIỆT NAM