SITTO FOPRO 6-30-30+TE (Package 250g)

Công dụng

Dạng
Powder
Cách sử dụng
Using sprayer
Đối tượng sử dụng
Fruit trees , Vegetables plants , Food crops
Nhóm công dụng
Flowering - Fruit setting

Mô tả

Sitto Fopro 6-30-30+TE NPK - Stimulates flowering - increases fruit beans; promotes leaves to grow quickly - create flower stuff; big fruit - tight seeded - large tubes - heavy
(387 số lượt chọn)
Không có dữ liệu!

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Flowering - Fruit setting AMINE (Bottle 500ml)
Flowering - Fruit setting CALCIUM BORON (Bottle 500ml)
Flowering - Fruit setting AMINO KYTO (Bottle 500ml)
Flowering - Fruit setting SITTO FLOWER (Bottle 500ml)
Flowering - Fruit setting SITTO MIX Ca-Bo (Package 100g)
Flowering - Fruit setting CALCIUM BORON (Bottle 1L)
Flowering - Fruit setting CALCIUM BORON (Bottle 250ml)
Flowering - Fruit setting SITTO FLOWER (Bottle 1L)
Flowering - Fruit setting AMINO KYTO (Bottle 250ml)
Flowering - Fruit setting AMINE DURIAN (Bottle 500ML)
Flowering - Fruit setting CALCIUM-BORON DURIAN (Bottle 1L)
Flowering - Fruit setting SITTO GUM-BORO (Bottle 100 ml)
Flowering - Fruit setting AMINE (Bottle 100 ml)
Xin chào Anh/Chị. Em là trợ lý ảo của Sitto Việt Nam. Em có thể hỗ trợ Anh/Chị giải đáp các dịch vụ nào dưới đây:
Trợ lý ảo SITTO - VIET NAM
Bạn cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ