Thông tin sản phẩm

SITTO KALI-PHAST


Giá: 0


Công dụng
  • Tăng khoáng kali, giảm cong thân.
  • Cung cấp kali cho tôm, phòng ngừa tôm bị cong thân, đục cơ.
Tài liệu
https://drive.google.com/file/d/1bIpGJ8vxmbrsAmqxeEAoJqXxn11u8KeN/view?usp=sharing

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


 

TĂNG KHOÁNG KALI, GIẢM CONG THÂN, ĐỤC CƠ

THÀNH PHẦN KHOÁNG CHẤT BỔ SUNG SITTO KALI-PHAST

➖ KCl: 95-100 %
➖ Độ ẩm (max.): 3%

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHOÁNG CHẤT BỔ SUNG SITTO KALI-PHAST

Bổ sung Kali, phòng ngừa cong thân, đục cơ: 1-2 kg/1.000 m3, định kỳ 07 ngày 1 lần.

Đặc trị cong thân, đục cơ: 2-4 kg/1.000 m3.

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor