Thông tin sản phẩm

NPK MỘT MÀU FRUIT-TO


Giá: 0


Công dụng
  • Cung cấp dinh dưỡng toàn diện cho cây từ khi ra hoa đến khi thu hoạch.
  • Tăng khả năng quang hợp, tăng sức đề kháng cây trồng.
  • Dưỡng hoa, tăng đậu trái và nuôi trái.
  • Lớn trái, tăng màu sắc vỏ trái, sáng da đẹp trái, tăng độ ngọt của trái.
  • Tăng chất lượng và năng suất thu hoạch.
Tài liệu
https://drive.google.com/file/d/14n_oanj2AJRLuGqIXDZXSMUPToD7EGvp/view?usp=sharing

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


CHUYÊN DÙNG CHO CÂY ĂN TRÁI. DƯỠNG HOA VÀ NUÔI TRÁI

1. Cây có múi (cam, quýt, bưởi, chanh,…):

- Sau khi ra hoa: sử dụng 0,5-0,8 kg/cây.

- Nuôi trái non: sử dụng 0,5-1 kg/cây.

- Nuôi trái lớn: 1-1,5 kg/cây.

2. Cây ăn trái (sầu riêng, xoài, chôm chôm, ổi, mít, bơ, măng cụt, nhãn, vãi, vú sữa, sapoche, mãng cầu, nho,...)

- Sau khi ra hoa: sử dụng 0,5-0,8 kg/cây.

- Nuôi trái non: sử dụng 0,5-1 kg/cây.

- Nuôi trái lớn: 1-1,5 kg/cây.

3. Cây thanh long:

- Nuôi hoa: 0,2-0,3 kg/trụ.

- Nuôi trái: 0,3-0,4 kg/trụ.

4. Cây rau màu:

- Tất cả các giai đoạn: 150-200 kg/ha/lần.

5. Cây trồng khác:

- Tất cả các giai đoạn: 150-200 kg/ha/lần.

 

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor