Thông tin sản phẩm

NPK SITTO PHAT 25-25-5+TE


Giá: 0


Công dụng
  • Cây lớn nhanh, khỏe mạnh, giảm sâu bệnh.
  • Phát triển rễ, thân cành tốt, xanh cây tốt lá.
  • Hoa nhiều, giảm rụng hoa, rụng trái.
  • Năng suất cao.
Tài liệu
#

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


LỚN CÂY, XANH LÁ, ÍT SÂU BỆNH, CÂY KHỎE, LỚN NHANH, TĂNG NĂNG SUẤT

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN NPK SITTO PHAT 25-25-5+TE

➖  Đạm tổng số (Nts): 25%;

➖  Lân hữu hiệu (P2O5hh­): 25%;

➖  Kali hữu hiệu (K2O­hh): 5%;

➖  Kẽm (Zn): 400 ppm;

➖  Bo (B): 400 ppm;

➖  Độ ẩm: 5%.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN BÓN NPK SITTO PHAT 25-25-5+TE

1. Cây lúa:

- Bón lót: 100 kg/ha.

- Bón thúc 1: 100 kg/ha.

2. Cây ăn trái (bưởi, cam, quýt, xoài, nhãn, chôm chôm, mãng cầu, vú sữa, thanh long):

- Giai đoạn mới trồng đến 3 năm: 0,5-1 kg/cây.

- Giai đoạn kinh doanh (tùy theo tuổi cây): 1-2 kg/cây.

3. Bắp, đậu, mì, mía:

- Bón lót: 100-150 kg/ha.

- Bón thúc 1: 100-150 kg/ha.

4. Cây rau màu:

- Bón lót: 150-200 kg/ha.

- Bón thúc 1: 150-200 kg/ha.

- Bón thúc 2: 150-200 kg/ha.

* Lưu ý: Tùy theo tình hình sinh trưởng, tuổi cây và chân đất canh tác mà điều chỉnh lượng phân bón phù hợp cho cây trồng.

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor