Thông tin sản phẩm

SITTO PHAT 20-20-15+TE (CHUYÊN LÚA)


Giá: 0


Công dụng
  • Giúp cây sinh trưởng mạnh, tăng số nhánh hữu hiệu.
  • Đòng to, trổ đều, bông lớn, bông dài, nhiều hạt, chắc hạt.
  • Cứng cây, xanh lá, chống đỗ ngã, chống chịu hạn mặn tốt.
  • Tăng năng suất, tiết kiệm phân bón và tăng lợi nhuận.
Tài liệu
https://drive.google.com/file/d/1G30tznko70B9ovvZYh8xonri0A333MsH/view?usp=sharing

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


TĂNG SINH TRƯỞNG, TĂNG NĂNG SUẤT, TIẾT KIỆM PHÂN BÓN VÀ TĂNG LỢI NHUẬN

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN NPK SITTO PHAT 20-20-15+TE (CHUYÊN LÚA)

➖  Đạm tổng số (Nts): 20%;

➖  Lân hữu hiệu (P2O5hh­): 20%;

➖  Kali hữu hiệu (K2O­hh): 15%;

➖  Kẽm (Zn): 400 ppm;

➖  Bo (B): 400 ppm;

➖  Độ ẩm: 5%.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN BÓN NPK SITTO PHAT 20-20-15+TE (CHUYÊN LÚA)

➖ Bón thúc 1 (7-10 NSS): 100-150 kg/ha.

➖ Bón thúc 2 (18-25 NSS): 100-150 kg/ha.

➖ Bón đón đòng: 100-150 kg/ha.

* Chú ý: lượng bón có thể thay đổi tuỳ theo loại đất, loại giống và tình hình sinh trưởng của cây trồng.

 

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor