Kỹ thuật chăm sóc và xử lý ra hoa cho nhãn
 • Đăng vào 11/16/2023 11:26:27 AM

Kỹ thuật chăm sóc và xử lý ra hoa cho nhãn

Kỹ thuật chăm sóc và xử lý ra hoa cho nhãn

 

Đồng bằng sông Cửu Long ngoài là vựa lúa lớn nhất nước còn là xứ sở của cây ăn trái, trong đó nhãn là loại cây được nhiều tỉnh trồng nhất và cũng xuất hiện một số giống nhãn quý có giá trị kinh tế rất cao. Để khai thác hết tiềm năng kinh tế của cây nhãn cần phải có những biện pháp chăm sóc thích hợp để nhãn cho năng suất cao và chất lượng tốt. Hàng năm cây nhãn cần một lượng dinh dưỡng khá lớn tập trung cho việc ra hoa và nuôi quả. Trong đó dinh dưỡng cung cấp giai đoạn sau thu hoạch để tạo lại bộ lá hoàn chỉnh là rất cần thiết, vì nếu số cơi đọt không đảm bảo từ 3-4 cơi thì hiệu quả xử lý ra hoa sẽ kém hiệu quả.

Cây nhãn cần một lượng dinh dưỡng khá lớn tập trung cho việc ra hoa và nuôi quả. Trong đó dinh dưỡng cung cấp giai đoạn sau thu hoạch để tạo lại bộ lá hoàn chỉnh là rất cần thiết, vì nếu số cơi đọt không đảm bảo từ 3-4 cơi thì hiệu quả xử lý ra hoa sẽ kém hiệu quả. Sau thời gian thử nghiệm và đánh giá kỹ thuật của các chuyên gia Thái Lan, Sitto Việt Nam đã tổng hợp theo các bước chăm sóc cho cây nhãn đạt hiệu quả như sau:

Giai đoạn sau khi thu hoạch

Sau khi thu hoạch tiến hành cắt cành kể cả cành đã cho trái, cành không ra hoa mùa trước, cành bệnh, cành bị che khuất, giúp cây thông thoáng và tập trung kích thích chồi mới đồng đều, đồng lứa tuổi đọt.

 • Tới ULTRA-GREEN giúp tăng pH đất (pH<4.5 phun liều 4 lít Ultra Green pha trong 200 lít nước; pH>4.5 phun liều 2 lít/200 lít phủ lên mặt liếp).
 • Sau 1 tuần bón phân hữu cơ, giúp quá trình phục hồi rễ được an toàn và tạo cơ chất để giữ bón phân hóa học được hiệu quả hơn. Trộn 7kg SITTO-V CAMIX với 100kg SITTO URO-1 bón liều 300 gram/1m đường kính tán cây; hoặc Farmers House 250g/cây/1m đường kính tán.
 • Sau đó bón phân thúc ra đọt bằng phân bón có hàm lượng Đạm và Lân cao, giúp đọt xuất hiện đòng loạt, mập khỏe (tỉ lệ N:P:K=3:2:1) như SITTO PHAT 27-12-8+TE liều 200-250 gram/1m đường kính tán cây.
 • Kết hợp tưới nước định kỳ từ 1-2 ngày/lần giúp cây hấp thu phân bón tốt và nuôi chồi tốt hơn.
 • Để giúp chồi ra nhanh hơn và to khỏe, có thể phun qua lá bằng sản phẩm SITTO FOPRO 30-10-10+TE kết hợp với AMINOKYTO (thần nông 888) hoặc SITTO TINCTURE BIOCLEAN theo liều khuyến cáo và cần tạo được có ít nhất 2-3 cơi đọt. Kèm phun thuốc trừ sâu, bệnh, nhện để bảo vệ cơi đọt.

   

SITTO PHAT URO-1 (Bao 50kg)
SITTO URO-1

 

SITTO PHAT 27-12-8+TE (Bao 50kg)
SITTO PHAT 27-12-8+TE (Bao 50kg)
 SITTO TINCTURE BIOCLEAN
SITTO TINCTURE BIOCLEAN

 

SITTO FOPRO 30-10-10+TE
SITTO FOPRO 30-10-10+TE

Sau khi ra đọt non

 • Đối với cây nhãn Edol, cơi đọt quyết định xử lý ra hoa quan trọng nhất là cơi đọt thứ 3, khi cơi đọt thứ 3 lá kéo lụa cho phun Sitto Fomic PK 52-34 giúp mau già lá kết hợp với bón phân có Lân và Kali cao.
 • Sau đó 7-10 ngày tưới KClO3 theo liều khuyến cáo quanh tán (cào rễ trước tưới cho hiệu quả hơn), tưới xả thuốc 1 ngày/lần trong vòng 5-7 ngày. Lưu ý đến ẩm độ đất để quyết định tưới xả thuốc hay không.
 • Sau khoảng 10-12 ngày tưới KClO3 phun tạo mầm bằng SITTO FOPRO 10-52-10+TE hoặc SITTO FOMIC PK 52-34. Tiến hành cắt nước hoàn toàn, kiểm soát ẩm độ đất.
 • Sau khi phun tạo mầm được 12-15 ngày kích hoa bằng SITTO FOMIC PK 52-34 kết hợp với AMINE giúp nhãn nhú mầm mạnh hơn, tưới nước trở lại khi mầm hoa nhú 3-5 cm.
Vườn thanh nhãn giai đoạn tạo mầm
Vườn thanh nhãn giai đoạn tạo mầm
Cây nhãn giai đoạn dưỡng đọt
Cây nhãn giai đoạn dưỡng đọt

Giai đoạn ra hoa

 • Hoa nhú 3-5 cm, cho phun hỗn hợp CALCIUM BORON + SITTO FOPRO 20-20-20+TE + AMINE giúp kéo dài phát hoa, phát hoa to, hoa mập.
 • Khi hoa trổ đều và trước nở cho phun thêm CALCIUM BORON + SITTO TINCTURE BIOCLEAN kết hợp với thuốc bệnh-sâu (thuốc sinh học giúp mát bông). Không phun bất cứ thuốc gì trong thời gian hoa nở để tránh tác động không mong muốn đến hạt phấn, ong thụ phấn gây ảnh hưởng quá trình thụ phấn, đậu trái.

Sau khi đậu trái và nuôi trái

 • Bón phân hữu cơ SITTO URO-1 bón liều 300 gram/cây 1m đường kính tán; hoặc Farmers House 250g/cây 1m đường kính tán. Kết hợp với SITTO CNB giúp nuôi bông, tăng đậu trái và chống rụng hoa, rụng trái.

 • Sau 1-2 tháng sau khi đậu trái bón SITTO PHAT CP-ONE 15-5-20+TE liều 200-250 gram/cây 1m đường kính tán kết hợp với SITTO HUMIC TOTAL / FULVIX để dưỡng rễ và nuôi trái non. (Trộn 1 kg Humic/500g Fulvix với 100 kg CP-One).

 • Sau khi đậu trái 2 tháng tiến hành tỉa trái, phun GUM BORO 2 lần cách nhau 25-30 ngày kết hợp với SITTO FOPRO 12-3-43+TE giúp dày cơm, trái tròn đều, to và ngọt. Dưới bón FRUIT TO (SITTO PHAT 17-5-25+TE) hoặc SITTO PHAT CP-ONE liều 200-250gram/cây 1m đường kính tán trước khi thu hoạch 1 tháng.

Sau khi đậu trái và nuôi trái
Hình ảnh trái nhãn sau khi sử dụng sản phẩm Sitto

 

Quy trình tóm tắt chăm sóc và xử lý ra hoa cây nhãn

 • Tạo cơi đọt: ULTRA-GREEN / SITTO URO-1 / SITTO-V CAMIX / Sitto Phat 27-12-8+TE / SITTO FOPRO 30-10-10+TE / Aminokyto / Tincture Bioclean / Thuốc sâu
 • Xử lý ra hoa: SITTO FOMIC PK 52-34 / TƯỚI KCLO3 / SITTO FOPRO 10-52-10+TE / AMINE
 • Tăng đậu trái: CALCIUM BORON / AMINE / SITTO FOPRO 20-20-20+TE / TINCTURE BIOCLEAN
 • Vào cơm: SITTO CNB / SITTO PHAT CP-ONE / SITTO URO-1 / SITTO HUMIC TOTAL / GUM BORO
 • Lớn trái: FRUIT TO (SITTO PHAT 17-5-25+TE) / GUM BORO / SITTO FOPRO 12-3-43+TE

 

Quy trình tóm tắt chăm sóc và xử lý ra hoa cây nhãn
Quy trình chăm sóc và xử lý ra hoa cây nhãn

PHÒNG KỸ THUẬT - CÔNG TY TNHH SITTO VIỆT NAM

Chia Sẻ Kiến Thức Này: Chia sẻ Chia sẻ
Xin chào Anh/Chị. Em là trợ lý ảo của Sitto Việt Nam. Em có thể hỗ trợ Anh/Chị giải đáp các dịch vụ nào dưới đây:
Trợ lý ảo SITTO - VIET NAM
Bạn cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ