SITTO PHAT URO-1 (Bao 50kg)

SITTO PHAT URO-1 (Bao 50kg)

Công dụng

Dạng
Dạng bột
Cách sử dụng
Tưới/Rải gốc
Đối tượng sử dụng
Cây ăn trái , Cây công nghiệp , Cây hoa màu
Nhóm công dụng
Kích đọt - dưỡng cây , Ra hoa - đậu trái , Nuôi trái - nuôi hạt , Phân hữu cơ

Mô tả

Phân bón gốc hữu cơ - Sitto Phat Uro-1 (Bao 50kg) - Ứng dụng công nghệ BiO3 của Sitto Group Thailand, cung cấp thành phần dinh dưỡng đa lượng, các axít amin thiết yếu và chất kích thích ra rễ
(551 số lượt chọn)

Chất hữu cơ: 23%; Nts: 3% ; P2O5hh: 3% ; K2Ohh: 2%; pHH2O: 6; Độ ẩm: 20%;

Cách sử dụng Sitto Phat Uro-1 là: Bón lót: 200 kg/ha; Bón thúc 1: 250 kg/ha; Bón thúc 2: 200 kg/ha

Xin chào Anh/Chị. Em là trợ lý ảo của Sitto Việt Nam. Em có thể hỗ trợ Anh/Chị giải đáp các dịch vụ nào dưới đây:
Trợ lý ảo SITTO - VIET NAM
Bạn cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ