Thông tin sản phẩm

PHÂN HỮU CƠ SITTO-OM


Giá: 0


Công dụng
  • SITTO-OM cung cấp Đạm Protein và Amino Protein mà cây trồng có thể sử dụng ngay tức thì.
  • SITTO-OM được sản xuất theo công nghệ hiện đại nhất tạo ra phân bón chất lượng cao, đồng đều, ổn định.
  • SITTO-OM bổ sung trung vi lượng dạng Chelate, cây trồng dễ hấp thu.
  • SITTO-OM có thành phần vật chất hữu cơ không ít hơn 10%, giúp nuôi vi sinh vật và cải tạo đất.
  • SITTO-OM làm cho đất thêm màu mỡ, cung cấp nguồn dinh dưỡng cần thiết cho sự sinh trưởng phát triển của cây trồng.
  • SITTO-OM làm cho cây trồng cứng cáp, chống chịu tác động của bệnh và côn trùng dịch hại được tốt hơn, giảm lượng sử dụng chất hóa học trong phòng trừ dịch hại cây trồng nhiều hơn
Tài liệu
https://drive.google.com/file/d/1YVj9iAvna-qDEoeJ1rQHsRy2wSB01FAF/view?usp=sharing

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


CUNG CẤP ĐẠM PROTEIN & AMINO PROTEIN HẤP THU NHANH 100%. KÍCH THÍCH RỄ PHÁT TRIỂN VÀ ĐI ĐỌT MẠNH

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN HỮU CƠ SITTO-OM

➖ Đạm tổng số (Nts): 12%;

➖ Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%;

➖ Kali hữu hiệu (K2Ohh): 3%;

➖ Chất hữu cơ: 15%;

➖ pHH2O: 6,5;

➖ Độ ẩm: 10%.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN BÓN HỮU CƠ SITTO-OM

1. Cây ăn trái

➖ Tất cả giai đoạn và tùy vào tuổi cây): 1-3 kg/cây. Định kỳ 2 tháng/lần.

2. Rau màu

➖ Tất cả giai đoạn): 250-300 kg/ha/lần. Định kỳ 20 ngày/lần.

3. Hoa kiểng

➖ Bón lót; Bón định kỳ 20-25 ngày/lần: 250-500 kg/ha/lần.

4. Cây dưa

➖ Bón lót; Bón thúc lần 1 (15-20 NST); Bón thúc lần 2 (40-45 NST); Bón thúc lần 3 (55-60 NST): 300 kg/ha/lần bón.

5. Cà phê

➖ Đầu mùa mưa, giữa mùa mưa, cuối mùa mưa: 400-500 kg/ha/lần.

6. Tiêu, Điều

➖ Bón lót (0,4-0,6 kg/cây) 

➖ Trước ra hoa (0,6-0,8 kg/cây) 

➖Trước khi thu hoạch (0,6-0,8 kg/cây)

➖ Sau khi thu hoạch (0,8-1 kg/cây)

7. Cao su

➖ Trước khai thác từ 1-6 tháng (60 g/cây)

➖ Từ 7-10 tháng (90 g/cây)

➖ Từ 11-17 tháng (120 g/cây)

➖ Từ 23-76 tháng (200 g/cây)

➖ Thời kỳ khai thác (Đầu mùa mưa; Cuối mùa mưa): 500-1.000 kg/ha/lần.

8. Lúa

➖ Chuẩn bị đất hoặc sau khi sạ/cấy 10-15 ngày; 50-60 NSS lúa làm đòng: 150-200 kg/ha/lần.

9. Bắp

➖ Bón lót; Bón thúc (25-30 NST). Rãi cạnh hàng, cách gốc 20cm, lấp lại: 250-300 kg/ha/lần.

10. Mì

➖ Bón lót theo lỗ/theo rảnh hoặc Bón thúc lần 1 lúc 1 tháng tuổi; Bón thúc lần 2 (3 tháng tuổi)): 250-300 kg/ha/lần.

11. Mía

➖ Bón lót theo lỗ/theo rảnh hoặc Bón thúc lần 1 lúc 1 tháng tuổi; Bón thúc (3-4 tháng tuổi)): Mía mới (250-300 kg/ha/lần); Mía lưu gốc (350-400 kg/ha/lần).

12. Đậu, mè

➖ Bón lót; Bón thúc): 150-200 kg/ha/lần.

13. Khoai tây, Khoai lang

➖ Bón lót, hoặc Bón thúc lần 1 (15-30 NST); Bón thúc (50-60 NST)): 60-90 kg/ha/lần.

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor