SITTO FOPRO 30-10-10+TE (Bao 20kg)

SITTO FOPRO 30-10-10+TE (Bao 20kg)

Công dụng

Dạng
Dạng bột
Cách sử dụng
Tưới/Rải gốc
Đối tượng sử dụng
Cây ăn trái , Cây công nghiệp , Cây hoa màu
Nhóm công dụng
Phân bón NPK hòa tan (hệ thống tưới)

Mô tả

Phân bón NPK hòa tan dành cho hệ thống tưới - Sitto Fopro 30-10-10+TE (Bao 20kg) - Cây lớn nhanh, đâm tược khỏe, lớn trái, hồi phục nhanh sau thu hoạch
(547 số lượt chọn)

Phun các giai đoạn cây con, thúc ra hoa, sau khi đậu trái và sau thu hoạch

Dùng phân bón Sitto Fopro 30-10-10+TE cho cây công nghiệp liều lượng: 1 kg/1.000 lít nước/ha Tưới nhỏ giọt: 10-20 kg/ha

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

NPK hòa tan (hệ thống tưới) SITTO FOMIC PK 52-34+TE (Bao 20kg)
NPK hòa tan (hệ thống tưới) SITTO FOMIC 25-7-7+TE (Bao 20kg)
NPK hòa tan (hệ thống tưới) SITTO FOPRO 20-20-20+TE (Bao 20kg)
NPK hòa tan (hệ thống tưới) SITTO FOPRO 12-3-43+TE (Bao 20kg)
NPK hòa tan (hệ thống tưới) SITTO FOPRO 10-52-10+TE (Bao 20kg)
Xin chào Anh/Chị. Em là trợ lý ảo của Sitto Việt Nam. Em có thể hỗ trợ Anh/Chị giải đáp các dịch vụ nào dưới đây:
Trợ lý ảo SITTO - VIET NAM
Bạn cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ