SITTO FOPRO 12-3-43+TE SPECIAL (Bag 20kg)

SITTO FOPRO 12-3-43+TE SPECIAL (Bag 20kg)

Công dụng

Dạng
Powder
Cách sử dụng
Root irrigation/root fertilizing
Đối tượng sử dụng
Fruit trees , Industrial trees , Vegetables plants
Nhóm công dụng
NPK Water Soluble Fertilizer

Mô tả

Sitto Fopro 12-3-43+TE is a soluble NPK fertilizer designed for irrigation systems. Facilitates rapid fruit enlargement, ensures bright skin, firm flesh, and sweet taste. Enhances fruit appearance, making them glossy and free from shriveling.
(364 số lượt chọn)
Không có dữ liệu!

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

NPK Water Soluble Fertilizer SITTO FOMIC PK 52-34+TE (Bag 20kg)
NPK Water Soluble Fertilizer SITTO FOMIC 25-7-7+TE (Bag 20kg)
NPK Water Soluble Fertilizer SITTO FOPRO 20-20-20+TE (Bag 20kg)
NPK Water Soluble Fertilizer SITTO FOPRO 30-10-10+TE (Bag 20kg)
NPK Water Soluble Fertilizer SITTO FOPRO 12-3-43+TE (Bag 20kg)
NPK Water Soluble Fertilizer SITTO FOPRO 10-52-10+TE (Bag 20kg)
NPK Water Soluble Fertilizer Sitto Fopro 30-10-10+TE
Xin chào Anh/Chị. Em là trợ lý ảo của Sitto Việt Nam. Em có thể hỗ trợ Anh/Chị giải đáp các dịch vụ nào dưới đây:
Trợ lý ảo SITTO - VIET NAM
Bạn cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ