Kỹ thuật cắt tỉa cành làm bông bưởi da xanh
  • Đăng vào 11/16/2023 1:56:59 PM

Kỹ thuật cắt tỉa cành làm bông bưởi da xanh

Kỹ thuật cắt tỉa cành làm bông bưởi da xanh

 

Biện pháp cắt tỉa cành rất quan trọng đối với việc thâm canh cây bưởi da xanh. Việc này giúp loại bỏ cành thừa không có vai trò với cây, tạo cho tán cây thông thoáng để hạn chế được các loại sâu bệnh, từ đó cây tập trung dinh dưỡng để nuôi hoa và quả. Bà con cần lựa chọn cắt tỉa các cành như sau:

  • Những đọt ra dài và cao hơn tán
  • Những trái xấu, trái đeo
  • Phần ngọn của những cành nhện – cành có khả năng mang trái.

Vị trí cắt là tại đoạn già của cành (cành bánh tẻ) – da có màu xanh đậm và kéo gân màu xám của màu vỏ cây.

Biện pháp cắt tỉa cành rất quan trọng đối với việc thâm canh cây bưởi da xanh

Việc kết hơp giữa kỹ thuật cắt tỉa cành và sử dụng các loại phân bón dinh dưỡng sẽ giúp cây bưởi da xanh phát triển tốt, ra hoa và đậu trái nhiều.

  • Sitto FoMic PK 52 - 34 giúp ngăn chặn sự phát triển của đọt, giúp lá mau già. Thúc đẩy phân hóa mầm hoa, tạo mầm hoa cực nhanh, kích ra hoa nghịch mùa.
  • Sitto FoPro 10-52-10+TE thúc đẩy tạo mầm hoa, kích ra hoa sớm và đồng loạt. Giúp bộ rễ phát triển mạnh, đẻ nhánh hữu hiệu.
  • Sitto FoPro 12-3-43+TE giúp thân cứng, lá dày, hạn chế đổ ngã, lớn trái, đẹp da, bóng trái, tăng độ ngọt cuả trái.
Cắt tỉa cành làm bông bưởi da xanh
Cắt tỉa cành làm bông bưởi da xanh

PHÒNG KỸ THUẬT - CÔNG TY TNHH SITTO VIỆT NAM

Chia Sẻ Kiến Thức Này: Chia sẻ

Bài viết liên quan

Xin chào Anh/Chị. Em là trợ lý ảo của Sitto Việt Nam. Em có thể hỗ trợ Anh/Chị giải đáp các dịch vụ nào dưới đây:
Trợ lý ảo SITTO - VIET NAM
Bạn cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ