Mô hình trồng cây khoai tây Alantich sử dụng phân bón Sitto Việt Nam vụ đông
  • Đăng vào 11/13/2023 10:20:45 AM

Mô hình trồng cây khoai tây Alantich sử dụng phân bón Sitto Việt Nam vụ đông

Mô hình trồng cây khoai tây Alantich sử dụng phân bón Sitto Việt Nam vụ đông 2022-2023

Vụ đông năm 2022- 2023 đại diện Công ty Sitto Việt Nam khu vực Miền Bắc đã kết hợp với HTX Dịch vụ nông nghiệp xã Bình Dương dưới sự hướng dẫn của Học viện nông nghiệp Việt Nam – Viện Sinh học nông nghiệp tiến hành đánh giá sử dụng phân bón Sitto Việt Nam trên khoai tây Alantich tại xã Bình Dương, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Kết quả mô hình cho thấy, năng suất vụ đông năm 2022-2023 so với các năm gần đây, là năm có năng suất bình quân cao hơn so với mặt bằng chung dù là năm có thời tiết diễn biến phức tạp, khô hanh kéo dài, không có mưa đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển sinh trưởng của cây.

Mô hình trồng cây khoai tây Alantich
Mô hình trồng cây khoai tây Alantich

Nông dân HTX Dịch vụ nông nghiệp xã Bình Dương, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh tham gia mô hình

Sử dụng phân bón Sitto Việt Nam (công thức Sitto Phat TN1 16-16-8) trong suốt quá trình sinh trưởng đã đảm bảo cho củ giống tốt, tỷ lệ thối, thui mầm ít, thời gian mầm phát triển tương đương so với các loại phân khác, sâu bệnh ít, thân và lá phát triển tốt, năng suất bình quân trên ha đạt 18-22 tấn/ha, đạt 650-800 kg/sào (sào 360 m2), chất lượng củ khoai tốt, tỷ lệ củ nhỏ và nứt chỉ từ 0.5-0.7%, độ tan của phân tốt, đến khi dỡ lấy cũ không còn phần keo của phân, phân bón Sitto Phat thích hợp trên đất cát pha.

Khi so sánh với phân bón vô cơ khác cho tỷ lệ thối, thui mầm nhiều, sâu bệnh hại nhiều hơn, tỷ lệ củ nhỏ và nứt cao hơn 7-10%, khi dỡ lấy củ vẫn còn phần keo của phân để lại.

Cán bộ Học viện nông nghiệp Việt Nam - Viện Sinh học nông nghiệp cùng nông dân tham gia mô hình thu hoạch khoai tây

Theo nhận định của các hộ tham gia mô hình và cán bộ Học viện nông nghiệp Việt Nam – Viện Sinh học nông nghiệp thì khi sử dụng phân bón Sitto Việt Nam (công thức Sitto Phat TN1 16-16-8) là dòng phân có khả năng giúp cho cây khoai tây có đủ dinh dưỡng và cải tạo đất vì không để lại tạp chất, không làm chai đất, cho hiệu quả năng suất tương đương với phân vô cơ khác.

PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG TY SITTO VIỆT NAM

 

Chia Sẻ Kiến Thức Này: Chia sẻ

Bài viết liên quan

Xin chào Anh/Chị. Em là trợ lý ảo của Sitto Việt Nam. Em có thể hỗ trợ Anh/Chị giải đáp các dịch vụ nào dưới đây:
Trợ lý ảo SITTO - VIET NAM
Bạn cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ