SITTO FOMIC 25-7-7+TE (Bao 20kg)

SITTO FOMIC 25-7-7+TE (Bao 20kg)

Công dụng

Dạng
Dạng bột
Cách sử dụng
Tưới/Rải gốc
Đối tượng sử dụng
Cây ăn trái , Cây công nghiệp , Cây hoa màu
Nhóm công dụng
Phân bón NPK hòa tan (hệ thống tưới)

Mô tả

Phân bón NPK hòa tan dành cho hệ thống tưới - Sitto Fomic 25-7-7+TE (Bao 20kg) - Tăng sinh trưởng, cây xanh tốt, trái lớn nhanh
(584 số lượt chọn)

Thành phần của Sitto Fomic 25-7-7+TE là Nts: 25%; P2O5hh: 7%; K2Ohh: 7%; B: 200 ppm; Zn: 250 ppm; Fe: 280 ppm; Cu: 100 ppm; Mn: 250 ppm; Độ ẩm: 5%;

Dùng Sitto Fomic 25-7-7+TE cho cây có múi: Phun các giai đoạn cây con, thúc ra hoa, sau khi đậu trái và sau thu hoạch; Phun: 1 kg/1.000 lít nước/ha; Tưới nhỏ giọt: 15-20 kg/ha

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

NPK hòa tan (hệ thống tưới) SITTO FOMIC PK 52-34+TE (Bao 20kg)
NPK hòa tan (hệ thống tưới) SITTO FOPRO 20-20-20+TE (Bao 20kg)
NPK hòa tan (hệ thống tưới) SITTO FOPRO 30-10-10+TE (Bao 20kg)
NPK hòa tan (hệ thống tưới) SITTO FOPRO 12-3-43+TE (Bao 20kg)
NPK hòa tan (hệ thống tưới) SITTO FOPRO 10-52-10+TE (Bao 20kg)
Xin chào Anh/Chị. Em là trợ lý ảo của Sitto Việt Nam. Em có thể hỗ trợ Anh/Chị giải đáp các dịch vụ nào dưới đây:
Trợ lý ảo SITTO - VIET NAM
Bạn cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ