SITTO FOMIC PK 52-34+TE (Bao 20kg)

SITTO FOMIC PK 52-34+TE (Bao 20kg)

Công dụng

Dạng
Dạng bột
Cách sử dụng
Tưới/Rải gốc
Đối tượng sử dụng
Cây ăn trái , Cây công nghiệp , Cây hoa màu
Nhóm công dụng
Phân bón NPK hòa tan (hệ thống tưới)

Mô tả

Phân bón NPK hòa tan dành cho hệ thống tưới - Sitto Fomic PK 52-34+TE (Bao 20kg) - Phân hóa mầm hoa, kích bung hoa mạnh, trổ đồng loạt - tăng độ ngọt, không sượng trái
(1000 số lượt chọn)

Thành phần của Sitto Fomic PK 52-34+TE (Bao 20kg) gồm có P2O5hh 52%; K2Ohh 34%; Mg 300 ppm; B 200 ppm; Zn 250 ppm; Fe 280 ppm; Cu 100 ppm; Mn: 250 ppm; Độ ẩm: 5%;

Cách sử dụng Cây có múi: Phun các giai đoạn cây con, thúc ra hoa, sau khi đậu trái và sau thu hoạch; Phun: 8-10 kg/1.000 lít nước/ha Tưới nhỏ giọt: 20-25 kg/ha

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

NPK hòa tan (hệ thống tưới) SITTO FOMIC 25-7-7+TE (Bao 20kg)
NPK hòa tan (hệ thống tưới) SITTO FOPRO 20-20-20+TE (Bao 20kg)
NPK hòa tan (hệ thống tưới) SITTO FOPRO 30-10-10+TE (Bao 20kg)
NPK hòa tan (hệ thống tưới) SITTO FOPRO 12-3-43+TE (Bao 20kg)
NPK hòa tan (hệ thống tưới) SITTO FOPRO 10-52-10+TE (Bao 20kg)
Xin chào Anh/Chị. Em là trợ lý ảo của Sitto Việt Nam. Em có thể hỗ trợ Anh/Chị giải đáp các dịch vụ nào dưới đây:
Trợ lý ảo SITTO - VIET NAM
Bạn cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ